1. Wat gaan beide bedrijven precies doen?

KPN en Reggefiber investeren komende jaren zes tot zeven miljard euro in de aanleg van een landelijk dekkend glasvezelnetwerk, dat zo rond 2015 gereed moet zijn. Buitengebieden worden bediend met draadloze alternatieven. KPN is met zijn All IP-programma al bezig de kern van zijn telecomnetwerk te verglazen, maar dat gaat niet verder dan de straatkasten. Glashart komt ook de voordeur binnen.

Met een dekkend netwerk tot in ieder huis (Fiber to the Home, FttH) zal Nederland een van de glasvezelkoplopers in de wereld worden. Dankzij KPN, Reggefiber en de zachte bodem. Want overal moet de spade in de grond.

2. Hoe uniek is deze samenwerking?

Die is zonder meer historisch te noemen. KPN en Reggefiber waren voorheen concurrenten, maar de bedrijven hebben begrepen dat ze samen beter de markt kunnen bedienen. KPN wilde voorheen toegang tot de kabel, maar kreeg nul op het rekest. Via de koperen infrastructuur (Adsl) kan KPN niet de concurrentie aan met de kabelaars omdat de capaciteit te beperkt is.

Via glasvezel wordt de achterstand in een klap ingehaald. De samenwerking beperkt zich overigens louter tot de consumentenmarkt. Via Eurofiber wordt de zakelijke markt bediend. Dit bedrijf houdt KPN juist buiten de deur.

3. Hoe zeker is de samenwerking?

Zo goed als. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal de plannen nog wel moeten toetsen bij relevante marktpartijen, maar waakhond OPTA ziet geen bezwaren en daarmee lijkt de belangrijkste hobbel genomen. Een cruciaal onderdeel van het concept is dat het glasvezelnetwerk open is, en alle aanbieders (theoretisch dus ook UPC of Ziggo) diensten zouden kunnen aanbieden.

Er komt wel een maximumtarief voor de toegang tot de netwerken voor concurrenten. Dat tarief mag niet te hoog worden. Overigens is Reggefiber/KPN niet de enige aanbieder van glasvezel in ons land. Glasvezel Amsterdam (voor bewoners en bedrijven in delen van Zeeburg, Oost en Osdorp) is een apart initiatief.

4. Wanneer krijg ik glasvezel in mijn woonplaats?

Dat hangt sterk van de gemeente af. Als die wil dat er glasvezel komt krijgen de bewoners automatisch een aanvraagformulier in de brievenbus. Wanneer een groot percentage van de inwoners aangeeft een Glashart glasvezelaansluiting te willen hebben, wordt begonnen met de aanleg. Maar burgers kunnen ook zelf het initiatief nemen (pdf). Kleine gemeentes maken eerder kans te worden verglaasd dan grote steden. Dat komt omdat grote steden liever geen overlast willen. Bij de aanleg van glasvezel moet de straat weer opengebroken worden.

KPN test momenteel glas in Uden, Veghel, Son en Breugel, Almere en Haaksbergen. Verdere uitbreiding hangt af van de economische ontwikkelingen. Volgend jaar beslist KPN over verdere verglazing van zijn netwerk en het tempo waarin dat moet gebeuren.

5. Welke diensten kunnen we verwachten en wat gaat dat kosten?

Begonnen wordt met snel internet (tot 100 Mbps), telefonie en televisie. Vooralsnog geen digitale tv, maar op termijn zou HDTV kunnen worden aangeboden. De tarieven zullen uiteindelijk weinig afwijken van wat bij Adsl of kabel gebruikelijk is.

Zeker in het begin is er geen reden om de huidige verbinding snel op te zeggen, tenzij je zeer hoge snelheden wilt, maar de kabelaars bieden binnenkort ook 100 Mbps en hoger, UPC voorop. Voordeel van glasvezel is dat het toekomstvast is. Bij verder groeiende capaciteitsvraag naar bandbreedte hoeft de infrastructuur niet nog eens vervangen te worden.