Pat Gelsinger, de komende nieuwe CEO van VMware was duidelijk in zijn woorden: 'We heard you, vRAM is geen woord meer in het VMware-woordenboek". Gelsinger draaide daarmee de omstreden tariefswijziging terug die het bedrijf een jaar geleden introduceerde. Vooral MKB-ers die hun IT gevirtualiseerd hebben op een klein aantal servers met elk veel geheugen, zullen profiteren van de aanpassing.

Sinds de zomer van 2011 wordt de prijs van de vSphere-licentie bepaald door de hoeveelheid gevirtualiseerd geheugen. Klanten verguisden deze manier van rekenen vooral omdat het aantal virtuele machines en de configuratie van de virtuele machines, ineens beperkt werd door de licentie. Klanten klaagden massaal bij VMware dat weliswaar de regels al snel versoepelde maar het vRAM-model handhaafde.

De adem van Hyper-V

Gelsinger noemde geen reden om de licentiewijziging juist nu terug te draaien, maar het ligt voor de hand dat de aanstaande introductie van Windows Server 2012 door Microsoft met daarin een nieuwe versie van de Microsoft hypervisor Hyper-V een grote rol speelt. Hoewel de bedrijfsresultaten van VMware het afgelopen jaar onveranderd goed zijn gebleven, is het risico dat klanten uit onvrede met het licentiemodel overstappen op de Microsoft-hypervisor te groot.

Door nu terug te keren naar een model waarbij het aantal fysieke processors bepalend is voor de kosten van de licentie en de hoeveelheid vRAM daar geen invloed meer op heeft, speelt VMware op zeker en zorgt het er ongetwijfeld voor dat in Redmond een groot aantal PowerPoints en reviewerguides voor Windows Server 2012 aangepast moeten worden. Het nieuwe vSphere-licentiemodel wordt per september van kracht, gelijk met de introductie van vSphere 5.1.

In september komt vSphere 5.1

Gelsinger, een man met een verleden bij Intel, verwees bij de aankondiging van vSphere 5.1 naar de Tick-Tock strategie van zijn voormalige werkgever. Gelsinger maakte zo direct duidelijk dat de grote 5.0-introductie van vorig jaar, nu een kleinere update volgt. vSphere 5.1 ondersteunt voortaan tot 64 virtuele cpu's per virtuele machine waarbij vMotion, voor het live migreren van virtuele machines, ook mogelijk zal zijn zonder gedeelde storage. De robuustheid van de vSphere-oplossing wordt bovendien vergroot door vereenvoudigingen in zowel vSphere Data Protection als vSphere Replication.

Belangrijke aanpassingen zijn er ook bij het virtualiseren van de netwerkverbindingen. vSphere 5.1 bevat de vSphere Distributed Switch, die nu 500 netwerk-hosts per switch ondersteunt en bovendien eenvoudiger gebackupt en hersteld kan worden.

Nieuw is ook vCloud Suite 5.1 waarin het bedrijf als één product zijn hele portfolio aanbiedt van zowel virtualisatietechnieken alsook bijbehorende beheertools. vCloud Suite richt zich op iedere laag in de datacenter-infrastructuur en omvat behalve vm's en storage ook netwerk en security. De prijs van de vCloud Suite wordt overeenkomstig met de 'nieuwe' licentieregels bepaald door het aantal processors en zonder core-, vRAM- of nummer- of VM-limiet.