Van de 1,2 miljoen mensen zonder internetaansluiting, geeft ongeveer 3 procent aan deze niet te hebben omdat ze bezorgd zijn over hun veiligheid. Onder eenpersoonshuishoudens ligt dit percentage op 1. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geen interesse

Een meerderheid van de niet-internetters zegt dit niet te hebben omdat ze niet geïnteresseerd zijn, geen internet willen of het gebruik hiervan niet zinvol vinden (60 procent). 1 op de 6 mensen durft vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden niet het internet op te gaan.

Verder blijkt dat Nederland Europees gezien het hoogste percentage huishoudens heeft met internettoegang (7 op 8 personen), evenals in februari. 80 procent hiervan heeft een breedbandaansluiting.

Jongeren zijn het best vertegenwoordigd, in de categorie van 12 tot 25 jaar moeten slechts 2 op de 100 leven zonder internet, op de voet gevolgd door 25 tot 45 jarigen (3 op 100). Bij 65-plussers is dit 6 op de 10.

Wel internet, nooit online

4 procent van de bevolking heeft wel thuis toegang tot internet, maar maakt hier geen gebruik van. In deze groep zeggen vooral laagopgeleiden nog nooit iets online te hebben gedaan.