De besprekingen om te komen tot de aanleg van een glasvezelnet in Helmond worden niet voortgezet, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. In een intentieverklaring hadden de partijen met elkaar afgesproken om vóór 31 januari te komen tot een definitieve overeenkomst om in de hele stad één glasvezelnetwerk te realiseren. Reden voor het afblazen is de plotselinge terughoudendheid van de woningbouwverenigingen. De vier Helmondse corporaties - die ongeveer de helft van de woningen in de stad bezitten - willen geen risicodragende investeringen doen in de aanleg van een glasvezelnetwerk, zo stellen zij. Zij staan op het standpunt dat de aanleg van zo'n net niet hun taak is. Ook het investeren in een stedelijk netwerk is volgens hen in strijd met de investeringsregels die zij van het ministerie hebben gekregen. De corporaties willen niet verder gaan dan het eventueel voorfinancieren van de aansluiting van de woningen. Er moet dan wel een kostendekkende huur tegenover staan. Nieuw is dit standpunt niet. Eerder werd al een aantal andere woninbouwverenigingen door het ministerie teruggefloten, tot tevredenheid van de kabelbranche. Met de aanleg van zo'n net in Helmond (ongeveer 35.000 woningen) zou een investering van ongeveer 40 miljoen euro gemoeid zijn. Het besluit de besprekingen stop te zetten heeft geen gevolg voor initiatieven voor de aanleg van glasvezelkabel op de industrieterreinen. Het stopzetten van de besprekingen betekent verder ook niet dat er de komende jaren op dit gebied niets zal gebeuren, aldus Helmond. Het gemeentebestuur wil een stimulerende rol vervullen bij initiatieven van derden.