Politie en Justitie hebben geen notie van virtualisatie, waardoor er bij het neerhalen van illegale sites enorm veel collateral damage ontstaat bij andere sitebeheerders en de hoster zelf. Voor één verdachte site wordt meteen de hardware in beslag genomen, terwijl daar vaak nog tientallen andere virtuele servers van bonafide klanten op draaien, met alle gevolgen van dien.

Kanon op mug

Dat stelt Michiel Steltman, directeur van de hostingbranchevereniging DHPA, bericht hostingblog ISPam. “De overheid en de politie weten veel te weinig van virtualisatie. Als je dan hardware in beslag neemt, lopen daarbij veel meer klanten risico op uitval," constateert Steltman.

De bestaande Notice & Takedown procedures moeten worden aangescherpt en wettelijk vastgelegd om duidelijk te maken wanneer een hoster een illegale of strafbare site offline moet halen en wanneer het weghalen van hardware door Justitie is gerechtvaardigd, betoogt de DHPA-directeur. “Als er wordt ingegrepen moeten hosters worden gevrijwaard van claims van derden. En ook moeten hostingbedrijven voldoende worden gecompenseerd voor de kosten die zij daarbij maken."

100 sites offline om 1 plaatje

Steltman noemt als fout voorbeeld het enorme machtvertoon rondom het neerhalen van de filesharingsite MegaUpload en oppakken van beheerder Kim Dotcom. Maar ook in Nederland zijn er talloze voorbeelden van overijverige politiediensten. Een berucht incident vond plaats eerder dit jaar, toen OM honderden sites op zwart zette om 1 fout plaatje van Beatrix offline te halen. Naderhand fileerde hoster Leaseweb het optreden van het OM.

In 2008 kwam de hostingbranche samen met andere civiele partijen zoals stichting BREIN tot een Notice en Takedown (NTD)-code.

Met of zonder tussenkomst rechter

De politie en het OM mogen echter pas sites offline halen en servers vorderen na toestemming van de rechter-commissaris. In 2010 deed Justitie zelf een poging om de eigen strafrechtelijke bevoegdheden uit te breiden. Het OM zou strafbare content zonder tussenkomst van de rechter van internet moeten kunnen laten verwijderen. Hiertoe zou Justitie hosters met dwangsommen kunnen dwingen, stelde het ministerie voor. Dat plan stuitte op breed verzet.

De DHPA is voorstander van NTD-procedure, maar de principes en regels moeten hoognodig worden aangescherpt om misbruik en schade bij onschuldigen te voorkomen. Op 28 september vindt er bijeenkomst plaats van het Nederlands Internet Governance Forum waar de NTD-code wordt geëvalueerd.

Het Openbaar Ministerie was niet direct bereikbaar voor commentaar.