De Australische regering heeft groot alarm geslagen inzake het gebruik van niet officieel goedgekeurde USB-opladers, meldt The Guardian. Dit nadat een 28-jarige vrouw dood is aangetroffen met brandwonden op haar hoofd en lichaam, met koptelefoon op en een laptop in haar handen. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld door de forensisch onderzoeker, maar autoriteiten luiden de noodklok.

Volgens de Australische handelsautoriteiten is er een "reëel en acuut gevaar" met elektrische apparatuur die niet voldoen aan de veiligheidstandaarden. Daarnaast moet mobiele apparatuur niet worden gebruikt tijdens het opladen. Het gebruik van goedkopere kloon-opladers en adapters wordt al helemaal afgeraden. "Dat levert groot gevaar op door elektrocutie of brand", zegt een ambtenaar., die eraan toevoegt dat je in dat soort gevallen "geen tweede kans krijgt".

In Nederland partijen nep-opladers voor iPhone

Vaak zijn mensen zich er helemaal niet bewust van dat zij een namaak-oplader hebben. Zo werd gisteren bekend er in Nederland grote partijen namaakopladers voor iPhones in omloop zijn.

Apple heeft zijn klanten opgeroepen hun oude opladers in te leveren vanwege fouten erin, maar sommige klanten kregen bij die inruil juist een nog gevaarlijker imitatie-lader. Die worden bij gebruik gloeiend heet en zorgen voor kortsluiting. Nota bene de Consumentenbond werd daar het slachtoffer van.