Het zogeheten EU-US Passenger Name Record (PNR) is door tweederde van het Europees Parlement goedgekeurd. Dit ondanks een negatief advies van rapporteur Sophie in 't Veld (D66). Zij nam na de stemming vanmiddag in het Europarlement met kracht afstand van dit besluit.

Zij vindt het “teleurstellend" dat na negen jaar van onderhandelen met “onze naaste vrienden en bondgenoten, de VS, we alleen maar een overeenkomst hebben gekregen die maar kan steunen op een terughoudende steun van een verdeeld parlement." In 't Veld kreeg na haar woorden een flinke ovatie van haar collega's.

Niet naar Hof van Justitie

De Europese goedkeuring is ervan gekomen ondanks een motie ondersteund door D66 en GroenLinks. Die partijen wilden het akkoord met de Verenigde Staten eerst laten beoordelen door het Europese Hof van Justitie. Dat hoogste rechtsorgaan moest de overdracht van passagiersgegevens toetsen aan de Europese burgerrechten. Deze motie heeft het niet gehaald.

De Verenigde Staten krijgen nu via het PNR-akkoord de data van bezoekende EU-burgers. De Amerikaanse autoriteiten mogen deze informatie vijf jaar bewaren in een raadpleegbare database. Na de eerste zes maanden moet alle informatie die gelinkt is aan een identificeerbare burger, geanonimiseerd worden. Dat betekent in de praktijk dat data zoals de naam van de passagier en zijn contactinformatie gecodeerd worden.

Angst voor aanleg profielen

Na die eerste vijf jaar wordt de data verplaatst naar een 'slapende database' om daarin nog eens tien jaar te worden bewaard. Alleen informatie waar de Amerikaanse autoriteiten nog onderzoek naar doen, blijft in de raadpleegbare database.

Volgens het akkoord is de data nodig in de strijd tegen het terrorisme en internationale criminaliteit. Tegenstanders denken dat de data dienst gaat doen om profielen aan te leggen. Zij vrezen dat hierdoor mogelijk onschuldige burgers ten onrechte een risicostempel krijgen.

Ook data zoals een bepaald dieet, aangevraagd tijdens de vlucht, wordt bewaard, net als religieuze en etnische achtergrond. Zelfs de seksuele voorkeur is op te vragen. Dergelijke gevoelige data mag officieel alleen worden gebruikt als de omstandigheden daarnaar vragen, bijvoorbeeld als het leven van die passagier gevaar loopt. Deze data wordt volledig gewist na dertig dagen, behalve als het nodig is in een specifiek onderzoek.

'Relatie VS belangrijker dan onze burgerrechten'

In 't Veld reageerde na de parlementaire stemming inhoudelijker op het akkoord in een uitgegeven verklaring. “Europa laat zijn burgers in de steek. De diplomatieke relaties met de Verenigde Staten zijn blijkbaar belangrijker dan de rechten van onze eigen burgers." Zij heeft haar naam op het door haarzelf geschreven rapport (het advies aan het parlement als officiële rapporteur) laten verwijderen.

Volgens In 't Veld mogen de VS gevoelige informatie gebruiken, zoals medische gegevens of informatie over religie en seksuele geaardheid. “De data worden bovendien voor een oneindige periode bewaard, na 10 tot 15 jaar weliswaar in geanonimiseerde vorm, en de VS houden de mogelijkheid zelf in te loggen in de Europese databases. Het Parlement verliest zijn geloofwaardigheid en EU-burgers trekken aan het kortste eind."

'VS chanteert Europa'

In 't Veld verklaart dat de politieke druk enorm was. "Tot chantage aan toe. Bij een nee-stem dreigden de VS de visumprivileges voor Europese reizigers naar Amerika in te trekken. Het is treurig dat de rechten van EU-burgers onder druk zijn opgeofferd."

Volgens de Nederlandse Europarlementariër heeft het besluit gevolgen voor komende verzoeken van andere landen. “Het akkoord met de VS schept een bijzonder kwalijk precedent. Niet alleen voor de lopende onderhandelingen met Canada. Ook Japan, Qatar en Zuid-Korea willen afspraken over de uitwisseling van passagiersgegevens. Cuba, Zuid-Afrika, Saudi-Arabië staan in de rij."