De waakhond European Digital Rights, dat de digitale burgerrechten in Europa in de gaten houdt, meldt dat onder meer de Amerikaanse Department of Commerce een grote lobbycampagne is gestart om de Europese informatiebescherming af te zwakken. De aanscherping van de Data Protection Regulation (DPR) is in november uitgelekt. De bedoeling is dat de nieuwe regelgeving eind januari in de definitieve versie wordt gepubliceerd.

Telefoontjes

Vanuit de Verenigde Staten gaan telefoontjes en e-mails richting de Europese Commissie om zo invloed uit te oefenen op de definitieve tekst van de nieuwe regelgeving. Volgens de Amerikanen is de nieuwe DPR in strijd met internationale standaarden en zou het zelfs slecht zijn voor de bescherming van informatie. Het gaat onder meer om de paragrafen die gaan over de meldplicht van datalekken, de privacy van kinderen en het “vergeetrecht". Dat laatste geeft burgers het recht om informatie over hen te laten verwijderen uit databases.

Het voorstel zou tevens de samenhang tussen alle nationale en regionale privacywetten ondermijnen. Het zou de informatie-uitwisseling tussen de EU en de VS bemoeilijken. Maar European Digital Rights maakt gehakt van de Amerikaanse argumenten. Volgens de organisatie zijn de Amerikanen uit op ongecontroleerde doorgifte van data over Europese burgers aan de Verenigde Staten. Die data wordt niet beschermd door de Amerikaanse privacywetten.

Geen empathie

“De Amerikanen tonen geen empathie met het gegeven dat de EU een verplichting heeft om Europese fundamentele rechten te beschermen", schrijft European Digital Rights. “We kunnen geen gaten open laten waarmee buitenlandse overheden toegang krijgen tot Europese data." Uit een schrijven blijkt dat de Amerikaanse autoriteiten bang zijn dat de overdracht van gegevens van opsporingsautoriteiten in de EU naar bijvoorbeeld het Amerikaanse FTC moeilijker wordt.

“De meeste bezwaren zijn vooringenomen, duidelijk niet sterk en slaan soms volkomen de plank mis. Ze zijn duidelijk bedoeld de Regulation af te zwakken", zegt de organisatie. “Ze laten duidelijk zien weinig moeite te willen doen om het Europese concept van privacy te begrijpen."