Het is bijna tien jaar geleden dat HTML zijn laatste grote wijziging zag met 4.01 in 1999, en sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest die om een update vragen. De ontwikkeling van HTML 5 is in 2004 van start gegaan.

De ontwerpers hebben nieuwe tags toegevoegd om de opmaak preciezer te definiëren. Nieuwe tags als article en nav maken het eenvoudiger om stukken tekst te specificeren. Daarmee moeten browsers, in de push naar het semantische web, begrijpen om wat voor stukken tekst het precies gaat.

Tags die betrekking hebben op presentatie, zoals font en center zijn geschrapt, omdat deze beter door CSS ondervangen worden. Frames, frameset en noframes zijn verwijderd omdat ze negatief uitpakken voor eindgebruikers, terwijl nog vier tags zijn verwijderd om verwarring te voorkomen of omdat weinig werden gebruikt.

De W3C heeft verder API's toegevoegd om het toevoegen van media eenvoudiger te maken. De invoeging van media in HTML heeft in december nog een relletje veroorzaakt, toen bekend werd dat Ogg-formaten niet opgenomen zullen worden in HTML 5, onder druk van Apple en Nokia.

De eerste versie van de specificatie betekent niet dat HTML 4 snel zal worden vervangen. De eerste specificatie zal onder de loep genomen worden en van commentaar worden voorzien door partijen verschillende browserbouwers als Microsoft, Apple en Mozilla. Er zullen nog verschillende versies leiden naar een definitieve versie, die naar alle waarschijnlijkheid niet voor 2010 zal verschijnen. Dan moet het nog worden ondersteund door tenminste twee implementaties voordat de W3C het formaat officieel zal adviseren.

Bron: Techworld