W3C heeft een standaard vastgesteld voor Scalable Vector Graphics voor op mobiele apparaten, namelijk SVG 1.1. Vector graphics zijn gunstig voor mobiele telefoons en andere draagbare apparaten omdat ze kleiner zijn dan de huidige plaatjes en dus minder geheugen innemen. Vectoren zijn berekeningen van lijnen terwijl voor de standaard plaatjes elk puntje wordt beschreven. (TS)