De prijs, 4000 dollar groot, ging naar startup Skully Helmets. Dat gebruikt augemented reality in motorhelmen, waardoor de motorrijder zonder zijn hoofd te bewegen om zich heen kan kijken. cameraatjes in de helm projecteren beelden op een headset dat is ingebouwd voorin de helm. Daardoor hoeft de rijder nooit zijn ogen van de weg voor hem af te halen, terwijl hij wel in de gaten kan houden wat om hem heen gebeurt.