Zoals onze hoofdredacteur Sander van der Meijs twee weken geleden al schreef: we gaan het anders doen bij Webwereld en Computerworld. Waar hij nog niet over schreef is dat we de lezers veel meer gaan betrekken. We zijn bezig met een aantal technische aanpassingen zodat jullie dadelijk al veel meer op de website kunnen doen, en daarnaast komt er veel meer offline interactie tussen redactie, lezers en technologiebedrijven en -organisaties.

Eerst online: we laten jullie vaker aan het woord en niet alleen in de comments. Je mag meeschrijven. We respecteren jullie mening en waarderen jullie expertise. In de comments zien we geregeld goede inhoudelijke commentaren op (bijvoorbeeld) ontwikkelingen op het gebied van besturingssystemen, maar ook over privacy en nieuwe technologische producten. Je krijgt binnenkort een eigen ingang op de website om daarover inhoudelijk te kunnen schrijven.

Ook in real-life!

Daarnaast zoeken we nadrukkelijk manieren om jullie ook buiten dit digitaal platform om te ontmoeten. Dat doen we onder meer met partners. Een van die partners is bijvoorbeeld de organisatie van Hack in the Box. Vorig jaar gaven we aan zes van onze lezers een gratis kaart om enkele dagen HitB in Amsterdam te bezoeken. Enige voorwaarde was: schrijf erover! Het leverde vorig jaar een aantal zeer lezenswaardige en opvallende artikelen op. Reden voor ons om daar mee door te gaan.

En zo zoeken we meer partners op, zoals SURFsara. In een artkelenreeks gaat SURFsara binnenkort dieper in op de technologische ontwikkelingen waar ze mee te maken hebben, onder meer met hun supercomputer. Daarbij wordt de dialoog gezocht met de lezers en komen er gezamenlijke activiteiten, zowel online als offline. We hebben ideeën over de invulling daarvan en dat zal mettertijd vorm krijgen.

Op pad namens de redactie

Dergelijke samenwerkingsverbanden (overigens volledig niet-commercieel) zoeken we ook in partnerschappen met organisatoren van evenementen, naar het voorbeeld van Hack in the Box. Daar zijn we met sommige organisatoren al ver mee en ook Hack in the Box zit dit jaar weer in het activiteitenpakket. Daar horen jullie binnenkort meer van, maar als er nu al belangstelling is voor kaarten, mail het even aan de redactie.

Behalve meer mogelijkheden voor jullie op de nieuwe website, kijken we daarbij ook naar wat (technische) aanpassingen aan de reactiemodule. Wat we daarmee beogen is ontsporingen van discussies te voorkomen, hoewel we jullie graag zoveel mogelijk vrijheid gunnen. Zo worden op de nieuwe website ook forumregels gepubliceerd. Dat is geen hogere wiskunde en gaat uit van de volgende principes: on-topic en inhoudelijk onderbouwd, niet op de man spelen, fatsoenlijk taalgebruik en geen spam. Niet schokkend dus, die regels: het lijkt bijna op de normale omgangsvormen in het echte leven.