Daarnaast is er aandacht voor Chrome OS en de daarbij horende Cr-48 netbook. De Europese Commissie deelt een miljardenboete uit aan een kartel van Taiwanese lcd-fabrikanten, en de Duitsers vinden een robotslurf uit. Plus een kort kijkje in de nieuwe Facebook-profielen.