De Wereldhandelsorganisatie (WTO) stelt een onderzoek in of China de export van zeldzame metalen moedwillig beperkt om zo de eigen industrie voor te trekken. De Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan beschuldigen China hiervan en hebben klachten ingediend bij de WTO. Die klachten leiden nu tot een onderzoek.

Duurdere high-tech

Niet alleen zou het grote Aziatische land de exporthoeveelheden zelf beperken, maar ook uitvoer hinderen door extra belasting te heffen en extra administratieve vereisten op te leggen. Dit stelt de VS in zijn klacht bij de WTO. Volgens de EU, VS en Japan schendt China diverse handelsverdragen met zijn exportbeperking van zeldzame aardmetalen als wolfraam en molybdeen. Laatstgenoemde kan worden gebruikt om een veelbelovende opvolger voor silicium (silicon) te maken.

Door de vermeende Chinese exportbeperking dreigen computers, flatscreens (voor monitors en tv's), smartphones, hybride auto's en andere high-tech producten wereldwijd duurder te worden. Diverse WTO-leden hebben al aangegeven dat zij ook betrokken willen zijn bij het onderzoek naar China's praktijken. Dit zijn Vietnam, Noorwegen, Oman, Taipei, Korea, Saudi-Arabië, Brazilië, India, Canada en Colombia.

Schaarste en milieu

China werpt tegen dat het weliswaar meer dan 90 procent van de wereldproductie aan zeldzame metalen voortbrengt, maar dat het wat andere grondstoffen betreft flink achterloopt. Het grote land heeft slechts eenderde van de wereldreserves, schrijft de Britse ict-nieuwssite The Register.

In de aankondiging van het WTO deze zaak te onderzoeken, is ook het verweer van China opgenomen. Het land verklaart dat zijn beleid voor deze producten erop is gericht om natuurlijke bronnen te beschermen en om houdbare economische groei te bereiken. China zegt geen intentie te hebben om zijn binnenlandse industrie te beschermen door maatregelen die de handel verstoren. Ondertussen is de zoektocht naar en het ontginnen van nieuwe bronnen van zeldzame aardmetalen al in volle gang.