De uitvinding brengt de wetenschappers in één klap een stuk dichter bij het uiteindelijke doel van hun project: een computer bouwen die zichzelf in elkaar kan zetten.

Op dit moment worden chips gemaakt door bepaalde patronen in halfgeleidende materialen te etsen, met behulp van een combinatie van licht en fotogevoelige chemicaliën. Omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan computers, moeten details die op de chips worden geëtst steeds dichter bij elkaar worden geplaatst, met vaak slechts enkele tientallen nanometers daartussen (een nanometer is 1 miljardste van een meter).

Volgens Dago de Leeuw, onderzoeker bij het Philips onderzoekslaboratorium in Eindhoven is het een logische volgende stap om ervoor te zorgen dat chips zichzelf samenstellen: “Het mooiste voorbeeld hiervan is ons DNA. Onze genetische code bevat een reeks instructies die ervoor zorgt dat moleculen gevormd worden tot een compleet persoon. We zoeken een manier die er op een gelijksoortige manier voor kan zoeken dat een aantal componenten zichzelf op zo’n manier organiseren dat ze samen een circuit vormen.”

De realisatie van die techniek is volgens De Leeuw nog ver weg, maar met hun uitvinding hebben de wetenschappers wel een stap in de goede richting gezet. Het team nam een printplaat met daarop voorgeprinte elektroden en doopte deze in een bad dat bestond uit de speciaal samengestelde moleculen. De moleculen bevestigden zichzelf aan de printplaat en vormden automatisch een brug tussen de verschillende elektroden. De techniek is nog niet perfect, aangezien de moleculen zich alleen bevestigen als er een patroon van elektroden op de printplaat aanwezig is.

De volgende stap is volgens de Leeuw het ontwikkelen van elektroden die zichzelf kunnen organiseren, maar de onderzoeker denkt dat er nu al een toepassing te vinden is voor de huidige uitvinding. Omdat de laag moleculen op de printplaat erg dun is, is deze laag extreem gevoelig voor andere stoffen die daarlangs bewegen. Het onderzoeksteam denkt dat de techniek daarom zeer nuttig is voor het bouwen van sensors die bijvoorbeeld kunnen detecteren wanneer er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen.

Bron: Computer!Totaal Bron: Techworld