Over de gehele linie kan KPN zeer tevreden zijn over de groeicijfers van adsl. In een jaar steeg het aantal klanten dat via het netwerk van KPN gebruikmaakt van adsl van 418.000 naar 913.000. Naar schatting heeft KPN hiermee een kleine 90 procent van de Nederlandse adsl-markt in handen. Opvallend is de verschuiving tussen de verschillende abonnementsvormen. Was een jaar geleden Basic met 226.000 abonnees nog verreweg de populairste abonnementsvorm, nu is dat Lite. Dit langzamere pakket heeft 493.000 abonnees, meer dan de helft van het totaal aantal adsl-klanten van KPN. Basic steeg weliswaar in absolute aantallen (van 226.000 naar 283.000), maar nam relatief gezien met 43 procent af. Bij de snelste vorm van adsl (4096 Kbps downstream, 640 upstream) nam het aantal klanten nauwelijks toe: van 33.000 naar 37.000. Slechts 4 procent van het totaal surft met deze snelheden. Het instappakket Go, dat vorig jaar nog niet bestond, heeft inmiddels al meer dan honderdduizend klanten.