In diverse landen wordt met grote belangstelling uitgekeken naar de resultaten van dit onderzoek omdat het een vervolg is op het Nederlandse onderzoek van TNO twee jaar geleden.

Critici menen echter dat het Zwitserse onderzoek te beperkt is. Het geeft alleen antwoord op de vraag of umts tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan deze golven effect heeft op de gezondheid en de prestaties van proefpersonen, zo luidt de kritiek. De definitieve resultaten van het Zwitserse onderzoek worden in september verwacht.

In 2003 deed het Nederlandse TNO onderzoek naar de effecten van umts-straling. Toen constateerde het onderzoeksinstituut dat de elektromagnetische velden van umts-antennes tot duizeligheid, tintelingen en concentratieproblemen kunnen leiden. Bij de 'ouderwetse' gsm-masten is dit niet het geval.

Omdat de Gezondheidsraad vervolgens oordeelde dat er geen gezondheidsrisico's kleven aan het gebruik van mobiele telefoons en umts, besloot de politiek om de aanleg van umts-netwerken voorlopig niet te staken. Eerst zou nader onderzoek worden afgewacht.

Vorige maand beweerde Hugo van Bergen van Mobiele Netwerkoperators Nederland (Monet) nog tegenover Webwereld dat er geen reden is om aan te nemen dat de radiogolven schadelijke effecten hebben. Hij reageerde hiermee op acties van actiegroepen tegen de aanleg van umts-zendmasten in een aantal gemeenten.

Het kabinet en de regeringspartijen achten de gezondheidsrisico's van dergelijke masten niet groot genoeg om een verbod op het plaatsen van umts-masten te rechtvaardigen.