In 2009 zijn er ruim 900 duizend personen die thuis geen internet kunnen gebruiken, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport 'De digitale economie 2009'. Dat betreft voor meer dan de helft 65-plussers. Het overgrote deel van de mensen zonder aansluiting geeft aan simpelweg geen interesse in internet te hebben.

Bij één op de acht personen zonder internet spelen financiële redenen een rol. ‘Bezorgdheid om privacy en/of veiligheid’ wordt door slechts 3 procent van de niet-internetters genoemd als reden om geen internet te gebruiken.

Wereldkampioen 50+ Mbps

Ondanks dit contigent internetlozen staat Nederland Europees gezien aan de top wat betreft computerbezit en breedbandinternet, constateert het CBS. In 2008 beschikte 88 procent van de Nederlandse huishoudens over een computer. Scandinavische landen hebben vergelijkbare cijfers. Het Europese gemiddelde was vorig jaar 68 procent, terwijl in Bulgarije nog geen 30 procent van de huishoudens over een pc beschikte.

Ook op het gebied van breedbandinternet staat Nederland aan de top, wederom in het gezelschap van Noord-Europese landen als Denemarken en Zweden. Driekwart van de huishoudens beschikt over breedband. In hekkensluiter Roemenië is dat 13 procent. En dankzij de uitrol van het Docsis 3-protocol door de kabelbedrijven is Nederland nu koploper in de wereld waar het gaat om de dekking van 50+ Mbps-breedbandverbindingen.

Webshoppen met laptop

Qua activiteiten online is een steeds grotere diversiteit te zien. Online winkelen en telebankieren waren al ingeburgerd maar nemen nog gestaag in populariteit toe. Nederland is zelfs "EU-topper in e-shoppen", schrijft het CBS.

Verder constateert het bureau dat de laptop onverminderd bezig is aan een "stormachtige opkomst". In 2009 is in meer dan 60 procent van de huishoudens een laptop aanwezig met internetverbinding. Ter vergelijking: in 2005 was dat nog maar ongeveer een kwart. Het aantal desktopcomputers is over diezelfde periode gedaald van 93 naar 83 procent.