Met de integratie van EDS in HP is vorig jaar duidelijk geworden dat er in Nederland 560 banen weg moesten. Uiteindelijk werd dat aantal teruggebracht naar 421. Dit is nu verder teruggeschroefd met het vrijwillige vertrek van 100 EDS'ers. Medewerkers konden zich tot half januari melden voor de regeling. HP heeft nu bijna al die aanmeldingen gehonoreerd.

Voor de resterende 321 EDS-medewerkers is HP druk in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over een eerder opgsteld sociaal plan. De banenreductie betreft voor het grootste deel EDS' personeel, voor HP betreft het nog circa 40 banen. Dit bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover Webwereld.

De vrijwillige vertrekregeling is onder de huidige omstandigheden een win-win situatie. HP hoeft namelijk minder banen te schrappen, waardoor het risico op gedwongen ontslagen afneemt. Aan de andere kant kunnen de werknemers die vrijwillig weggaan hun vertrek - of overstap naar een nieuwe werkgever - nu beter plannen.

Nog een ronde?

De voorwaarden waaronder een medewerker die via de vrijwillige vertrekregeling het bedrijf verlaat komen qua compensatie overeen met de voorwaarden die in het sociaal plan zijn vastgelegd. Per medewerker is de compensatie ondermeer afhankelijk van de leeftijd en de duur van het dienstverband.

HP Nederland overweegt om nog een nieuwe ronde voor de vrijwillige vertrekregeling in te lassen.

Onlangs vroeg HP zijn werknemers genoegen te nemen met minder loon in verband met het gure economische klimaat.