De rechtbank in Arnhem stelt aanbieder van beveiligingssoftware Crypsys uit Gorinchem in het gelijk in een procedure tegen een ex-werknemer in Winssen en de Nederlandse vestiging van Exclusive Networks, ook een aanbieder van beveiligingssoftware. De ex-werknemer, inmiddels in dienst bij Exclusive, heeft het 'relatiebeding' geschonden.

Klanten meenemen

Regelt het 'concurrentiebeding' de beperking van solliciteren na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het 'relatiebeding' beperkt het onderhouden van contacten met relaties van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld bedoeld om het meenemen van klanten te voorkomen.

De Winssemer was per 31 maart 2010 in onderling overleg uit dienst bij Crypsys, na bijna vier jaar verkoopdirecteur te zijn geweest. Er werd een vaststellingsovereenkomst getekend met het relatiebeding waarin werd vestgesteld dt de werknemer gedurende een jaar geen contacten mocht onderhouden met de concurrenten Sophos Ltd, Sophos Benelux, M8e6, Lumension en Blockmaster. Per overtreding zou de ex-werknemer 10.000 euro boete moeten betalen plus 1.000 euro per dag dat hij ermee door zou gaan.

Tot half juni werkte de persoon voor Exclusive als adviseur, vanaf half juni 2010 in vaste dienst. Hij trad in contact met Sophos, reden voor Crypsys om het boetebeding in werking te stellen. In augustus 2010 al werd de ex-werknemer in kort geding veroordeeld tot betaling van 20.000 euro boete. Hij bracht er tevergeefs tegenin dat het geen zakelijke contacten waren met Sophos.

Vriend met Sophos

De ex-werknemer ging voor een tweede keer in de fout in december 2010. Hij vroeg via LinkedIn aan zijn voormalige directeur of hij mocht deelnemen aan een lunchbijeenkomst van zijn nieuwe baas bij Van der Valk in Vianen waarbij Sophos zou spreken. Hij kreeg die toestemming niet. Ook vroeg hij een offerte aan bij Sophos en verbond zich via LinkedIn met personen van Sophos. Dat waren drie overtredingen volgens Crypsys.

Crypsys eiste 30.000 euro boete, verlenging van het relatiebeding met hogere boetes vanwege de reeds geleden schade van de overtredingen en verhoging van de boetebedragen. In conventie eist de ex-werknemer dat hij het relatiebeding niet meer zou gelden omdat het hem onevenredig zou hinderen daar hij in feite al in december 2009 weg was bij Crypsys en er maar 3,5 jaar had gewerkt.

40.000 euro boete

Tevergeefs zei de ex-werknemer dat hij met de medewerkster van Sophos al eerder contact had, ook via LinkedIn. Uit printjes was duidelijk dat het linken plaatsvond in het najaar van 2010 nadat hij weg was bij Crypsys. Op de print stond ook een artikel van het weblog van de ex-directeur van Crypsys dat pas later was geschreven. Het verweer dat het beeld vervalst kon zijn, nam de rechter niet aan.

Hij kon hard maken niet aan de lunch te hebben deelgenomen, maar de offerte en het LinkedIn linken betekenden twee maal 10.000 euro boete, tezamen 20.000 euro. De door Crypsys geëiste verlening en verzwaring van het relatiebeding is niet toegewezen, dus daar is de ex-werknemer nu van verlost, wel 40.000 euro lichter. Crypsys en de ex-werknemer betalen hun eigen juridische kosten.

Ook de nieuwe werkgever Exclusive werd gedaagd omdat die in juli 2010 aan Crypsys liet weten op de hoogte te zijn van het relatiebeding van zijn nieuwe verkoper en dat te zullen respecteren. Exclusive zou mede aansprakelijk zijn voor de overtredingen van de Winssemer. De rechter vond van niet. Crypsys moet de juridische kosten van Exclusive betalen.

Terecht

Internetjurist Arnoud Engelfriet van ICT Recht in Eindhoven, vindt de uitspraak fair: "De rechter ziet het geaccepteerde contactverzoek als een overtreding van het relatiebeding. Naar de letter van het beding is dat juist: iemand op LinkedIn toevoegen is contact hebben met die iemand. Al was het maar omdat LinkedIn een updatemail stuurt dat je connectverzoek is geaccepteerd."

Het is ook een nuttige waarschuwing, vindt Engelfriet: "Je zult als ex-werknemer extra voorzichtig moeten zijn met het opnemen van relaties in je netwerk die eigenlijk van je werkgever zijn. Zeker als ze op zo’n expliciete lijst staan. Maar dat is niet LinkedIn-specifiek: dat mocht je ook al niet met de Rolodex met visitekaartjes tien jaar geleden."