Nederland heeft de potentie ict-koploper van Europa te worden op het gebied van breedband, denkt de Expertgroep. Hiervoor is dan wel een duidelijke regie vanuit de overheid noodzakelijk, zo blijkt uit het donderdag aan staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer & Waterstaat aangeboden advies `Nederland Breedbandland'. Naast een regiefunctie is voor de overheid een rol weggelegd als onder meer `vraagbundelaar' en financiële stimulator. Een overheidsbijdrage van naar schatting 2 miljard euro in de komende kabinetsperiode is noodzakelijk voor het bereiken van een koppositie, zo staat in het advies. De Expertgroep verwerpt een scenario waarbij de overheid voor eigen rekening en risico breedbandverbindingen aanlegt en exploiteert, zoals onder meer de gemeente Amsterdam overweegt. "Een dergelijke rol zou niet alleen een verregaande verstoring van de markt betekenen, maar past ook niet bij het innoverende karakter van breedband", aldus luidt het advies. In plaats daarvan moeten markt en overheid intensief samenwerken. De koepelorganisatie van Nederlandse kabelbedrijven – de Vecai – stelt in een reactie blij te zijn met het advies, met name omdat er uit wordt gegaan van `geen verstoring van marktwerking door overheidsbeleid' en een strakke centrale regie om versnippering te voorkomen.

Sneller dan 10 Mbps

Eind 2006 kunnen volgens de groep 1,25 miljoen actieve breedbandaansluitingen met snelheden van 1 Mbps tot 10 Mbps (met name xDSL en kabel) en 300.000 actieve breedbandaansluitingen met snelheden van 10 Mbps of sneller (hoofdzakelijk via glasvezel) zijn gerealiseerd. Hiervoor is een basisinfrastructuur van 10 Mbps of sneller nodig met een potentie van 1,2 miljoen huizen of gebouwen. Deze basisinfrastructuur met bijbehorende aansluitingen zou nodig zijn om de latere doelstellingen voor 2010 en 2015 te kunnen realiseren.

Glasvezel

De huidige telefonie- en kabelnetwerken lopen volgens de groep snel tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Glasvezel zal uitkomst brengen, zo staat in het advies van de in december 2001 door het kabinet ingestelde groep. Ook de Vecai merkt op dat op lange termijn de bestaande kabelinfrastructuur zich zal ontwikkelen tot een glasvezelinfrastructuur tot in de woning. Of glasvezel tot in de woning nu al haalbaar is, is overigens sterk de vraag. Volgens de Vecai zou de consument nu maandelijks 80 euro moeten betalen om glasvezel in zijn huiskamer te krijgen. Dit is `aan de hoge kant', stelt de Vecai eufemistisch.