In de eerste behandeling van deze juridische strijd van de RIAA (Recording Industry Association of America) is alleenstaande moeder Jammie Thomas een boete van 222.000 dollar opgelegd. Dat is gedaan door een andere jury. De inmiddels getrouwde huisvrouw heeft de nieuwe behandeling van de zaak nu verloren.

Ongeldig verklaard

De RIAA heeft deze kwestie twee jaar geleden aanhangig gemaakt. De rechter in die oorspronkelijke rechtszaak heeft, na de boetebepaling door de jury, echter de hele zaak ongeldig verklaard. Struikelblok was de vraag of de RIAA echt moest aantonen dat bestanden daadwerkelijk zijn gedownload vanaf de pc van de aangeklaagde. De rechter stelde aanvankelijk van niet en gaf de jury instructies dat te negeren, maar kwam daar later op terug.

Daarnaast speelt ook de juridische kwestie of het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde content in een online gedeelde map neerkomt op schending van die rechten. De vraag is dus of aanbieden gelijkstaat aan openbaarmaking.

De RIAA wou na de ongeldigverklaring voor die eerste rechtszaak, die het had gewonnen, een schikking treffen met Thomas. Dat is in de vele andere rechtszaken in de Verenigde Staten al gebeurd en wel vóór er uitspraken waren. Zo'n 30.000 Amerikanen hebben gekozen voor een schikking. Thomas heeft dat echter geweigerd.

Geen wifi

Zij wou al in beroep vóór de ongeldigverklaring, en koos daarna dus voor een nieuwe behandeling van de rechtszaak. De nu schuldig bevonden huisvrouw heeft getuigd dat haar kinderen mogelijk haar computer hebben gebruikt om bestanden te delen via peer-to-peer software Kazaa. In de oorspronkelijke rechtszaak getuigde zij nog dat haar wifi-verbinding mogelijk was gekaapt door een filesharing-tool. Later bleek dat zij helemaal geen wifi-router heeft.

De RIAA heeft nu voor het eerst een uitspraak. Alle schikkingen die zijn getroffen lijken de vertegenwoordiger van de muziekindustrie te steunen, maar geven de aanklager juridisch gezien geen gelijk. Dat is anders met de nu gedane uitspraak en opgelegde forse boete.

Filesharer Thomas heeft al laten weten de boete niet te gaan betalen. Die bestaat uit 80.000 dollar per liedje dat zij zonder recht daartoe te hebben online weer heeft aangeboden. De Amerikaanse copyright-wetgeving staat boetes tot 150.000 dollar toe per werk waarvan de auteursrechten zijn geschonden. In de RIAA-schikkingen tot op heden bedroeg het gemiddelde bedrag per muzieknummer 3500 dollar.