Dit blijkt uit onderzoek van Gartner. Volgens de marktonderzoeker verkwisten bedrijven gemiddeld twintig procent van hun IT-budget aan uitgaven die hun doelstelling niet halen. Gartner schat dat bedrijven wereldwijd ongeveer 567 miljard euro voor niets uitgeven. Wel plaatst de marktonderzoeker een kanttekening bij de cijfers. Geen één bedrijf is namelijk immuun geweest voor de onnodige IT-uitgaven. Volgens Gartner heeft het gebrek aan succesvolle IT-projecten ervoor gezorgd dat het vertrouwen onder IT-managers bij het selecteren en implementeren van projecten is afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven onnodig veel geld hebben uitgegeven op het gebied van hardware en netwerken. Ook het onnodig afstemmen van softwarepakketten en slechte controle over de softwarelicenties hebben een steentje bijgedragen. "Ondanks dat IT van strategische en tactische waarde blijft, moeten bedrijven leren hun IT-uitgaven te rechtvaardigen", zegt Andy Kute, vice-president bij Gartner Research, "Economisch herstel is geen garantie voor een injectie in de IT-uitgaven. Bedrijven gaan in de toekomst slimmer om met investeringen." Gartner adviseert bedrijven om de ICT-investeringen te beperken tot datgene wat in lijn is met de huidige bedrijfsdoelstellingen. Ook zouden bedrijven investeringsprocessen moeten herstructureren, zodat deze altijd kunnen worden geëvalueerd en de levensvatbaarheid en toegevoegde waarde van IT-projecten kan worden bekeken.