Het millennium-probleem grijpt eerder om zich heen dan was verwacht èn gehoopt, zo meldt de Information Technology Association of America. Uit een peiling onder 2000 leden van de ITAA blijkt dat 44 procent van de bedrijven in de Verenigde Staten nu al storingen ondervindt omdat de huidige computersystemen het jaar 2000 niet herkennen.

Van de ondervraagden meldt 67 problemen bij proeven die moeten aantonen of de computer de eeuwwisseling zal doorstaan.

John Englund, vice-president van de ITAA, een belangenclub voor de IT-industrie, noemt het hoge percentage 'uitvallers' verrassend hoog.

Zestig procent van de ondervraagden noemt de uitgebreide aandacht voor het millennium-probleem volkomen terecht. Wel is de algemene overtuiging dat IT-consultants en software-ontwikkelaars de toekomst zwarter afschilderen dan hij is. De berichtgeving in de pers wordt niet als overdreven sensationeel ervaren (60 procent).

Een probleem is de Jaar-2000-bug wel degelijk, zo blijkt uit de enquete. 49 Procent meent dat het millennium-vraagstuk de Verenigde Staten en de rest van de wereld in een crisis kan storten. 93 Procent van de ondervraagden ziet zijn bedrijf schade zal lijden als er geen maatregelen worden genomen om de 'bug' te bestrijden.

Van de aangesloten bedrijven zet 32 procent niet meer dan een tiende opzij om de problemen aan te pakken; 38 procent verwacht meer dan een tiende van het IT-budget kwijt te zijn voor de aanpassing van hard- en software.

De afgelopen maanden zijn er al eerder berichten verschenen over computersystemen die niet overweg kunnen met een datum na 31 december 1999. Zo blijken er in de Verenigde Staten credit cards te zijn uitgegeven die in het jaar 2000 aflopen. De machines die deze credit cards aflezen zien echter alleen een dubbele nul en weigeren een betaling te accepteren met een kaart die in '1900' al verlopen is.