Bij de presentatie waren minister-president Kok en staatssecretaris Kohnstamm aanwezig. De centrale overheid is samen met de werkgeversorganisatie VNO-NCW een van de belangrijkste initiatiefnemers van het platform en heeft tevens het budget voor het platform beschikbaar gesteld. Volgens de voorzitter van het millenniumplatform, ex-Philips-topman Jan Timmer, wil zijn club een 'gecontroleerde paniek' tot stand brengen. Premier Kok sluit zich hier volmondig bij aan. Timmer wil niet dat mensen in paniek raken, maar ze moeten daar wel tegenaan zitten. "Ik geef toe dat sommige problemen op de lachspieren werken en het daarnaast moeilijk is om op voorhand prioriteiten te stellen", aldus Timmer, "maar we moeten wel duidelijk zien dat er een ernstig probleem voor ons ligt." De voormalige puinruimer van Philips vindt dat er vanuit de praktijk geredeneerd moet worden en niet vanuit de theorie. "De tijd voor theoretiseren ligt achter ons, we moeten er nu met vereende krachten tegenaan", zo stelt hij krachtdadig. Het verwijt dat het allemaal wel erg lang heeft geduurd legt Timmer schouderophalend naast zich neer. "Ja, dat is waar, maar wat moet ik daar op dit moment mee. Het heeft geen zin om nu al te roepen dat het een kansloos project is, daar is niemand mee gediend." Het pleidooi van Timmer en co. vindt krachtige bijval bij het kabinet. Minister-president Kok noemt het Jaar 2000-probleem een 'weerbarstige materie' en van economisch en maatschappelijk groot belang. "Dit is het oordeel van het voltallige kabinet. Ik wil graag een ferme waarschuwing laten uitgaan naar iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij het oplossen van dit milleniumprobleem. De onderschatting moet weg. De waarschuwing moet een olievlek van bewustwording teweegbrengen. We moeten met z'n allen zorgen dat de vitale systemen hun werk blijven verrichten op 1 januari 2000." Herintredende programmeurs Voor de benodigde mankracht, een van de belangrijkste aandachtspunten van het Jaar 2000-probleem, vindt de premier dat er onconventionele wegen bewandeld moeten worden als dat nodig blijkt te zijn. "Ik denk hierbij aan het weer inzetten van mensen die reeds met pensioen of de VUT zijn gegaan." Jacob Kohnstamm, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voegt hier aan toe dat er momenteel nogal wat haken en ogen kleven aan herintredende Cobol-programmeurs. "Ze kunnen bijvoorbeeld hun pensioenrechten verspelen. Om dit te ondervangen volgen we momenteel een 'crash-course'. Op vragen of er problemen ontstaan door het inschakelen van bijvoorbeeld programmeurs uit India, een voorbeeld dat al in de praktijk wordt uitgevoerd, antwoordt Timmer dat dit een van de opties is die momenteel bestudeerd wordt. De overheid is bezig een banenpool op poten te zetten waaruit bedrijven kunnen putten. Meer dan een idee is het nog niet, maar Kohnstamm verwacht er veel van. De schaarste aan experts wordt gemakshalve over het hoofd gezien. Kohnstamm onderkent desgevraagd het gevaar dat programmeurs bij de overheid worden weggelokt om vervolgens voor veel geld weer bij diezelfde overheid gedetacheerd te worden. "We zoeken momenteel naar financiële middelen en wegen om deze verwachte uitloop tegen te gaan. We hopen hier op korte termijn een oplossing voor te vinden die voor alle partijen bevredigend is." Het millenniumplatform is vanaf vandaag bereikbaar op www.mp2000.nl . Tevens is er een servicenummer opengesteld voor vragen: 0800-9992000.