Dit blijkt uit de tiende ICT Barometer van Ernst & Young, een tweemaandelijks onderzoek onder ruim 600 it-professionals in Nederland. De onderzoekers concluderen dat de perspectieven voor de ict-industrie `structureel' aan het verbeteren zijn. De nieuwe resultaten bevestigen de tendens die ook uit het voorgaande onderzoek al bleek. Bedrijven zijn weer bereid te investeren in it, aldus de onderzoekers. Eenderde van de respondenten zegt het komende jaar een stijging van hun it-budget te verwachten. Slechts 18 procent houdt rekening met een daling. Deze stijgende budgetten worden vooral gebruikt om nieuwe hard- en software aan te schaffen. Volgens E&Y profiteren automatiseerders dan ook niet van het positieve sentiment. Sterker nog, bedrijven zullen hun uitgaven aan it-dienstverleners verder terugdringen.

Besparen

Veel bedrijven zeggen echter nog altijd op de it-uitgaven te willen besparen. De ontwikkeling van op maat gemaakte software is uit de gratie en scoort goed als bezuinigingspost. Ook de aanschaf van nieuwe pc's wordt verder uitgesteld om te kunnen besparen. Bijna de helft van de ondervraagden zegt overigens niet op beveiligingssoftware te willen besparen. De resultaten van het onderzoek van E&Y, wat overigens is uitgevoerd door Interview NSS, komt overeen met de bevindingen van onderzoeksbureau IDC. Volgens de marktvorser wordt 2004 het jaar van de `techherrijzenis'. In een nieuw rapport voorspelt IDC dat de it-uitgaven in de Verenigde Staten volgend jaar met zo'n 6 tot 8 procent zullen stijgen.