-=Webwereld blikte de komende dagen terug op de belangrijkste ICT gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Deze berichten zijn te herkennen aan '2007' in de kop=-

Veel Europese initiatieven en maatregelen kenmerken zich door vergadersessies, stemprocedures en lobbyactiviteiten die zich bij over ettelijke jaren uitstrekken. Voor ICT-gerelateerde kwesties is dat niet anders. Toch heeft in 2007 een aantal significante gebeurtenissen plaatsgevonden dat het groeiende gewicht van 'Brussel' in de globale én lokale ICT-sector illustreert.

Reding: Europese telecomwaakhond

Het meest ingrijpende initiatief, in potentie in elk geval, is het plan van eurocommissaris Viviane Reding (Informatiemaatschappij) tot oprichting van een pan-Europese toezichthouder voor de telecomsector. Half november presenteerde de Europese Commissie het plan, waarin een Brusselse superwaakhond gestalte krijgt die nationale toezichthouders kan corrigeren. Het nieuwe ultieme machtsmiddel wordt de mogelijkheid tot het opsplitsten van grote telecommonopolies.

Het plan heeft nog belangrijke drempels te nemen en kent bovendien veel opposanten, waaronder uiteraard telecomreuzen als Deutsche Telekom en Telefonica. Maar ook de nationale waakhonden, waaronder OPTA, zijn sceptisch: zij willen grensoverschrijdend toezicht graag zelf onderling regelen.

Daarnaast voorziet het plan van Reding in het verder terugschroeven van de roamingtarieven, waarover eerder in het jaar al veel te doen was. In augustus is het 'eurotarief' ingegaan zodat mobiel bellen in het buitenland goedkoper wordt. Die maxima zullen de komende jaren nog verder worden verlaagd.

Frattini: gecontroleerd web

Eurocommissaris Frattini (Justitie) broedt dit jaar op nieuwe en verreikende antiterreur-maatregelen, waarmee opsporingsdiensten onder meer gemakkelijker toegang krijgen tot de internetgegevens die providers verplicht zijn te bewaren. Daarnaast is er veel te doen over het voornemen om 'terreursites' te gaan blokkeren. Te meer omdat de gehanteerde definitie van terreursites vaag en ruim is. Tegenstanders vrezen een glijdende schaal naar internetcensuur: van terreur via bomrecepten en haatzaaien naar 'moreel ongewenste' websites.

Kartelhavik Kroes

De zich al jaren voortslepende mededingingszaak tussen softwarereus Microsoft en de Europese Commissie kwam in oktober eindelijk tot een einde. Redmond gaat dan na jaren lobbyen, protesteren en traineren door de knieën met het vrijgeven van essentiële communicatieprotocollen voor serverbesturingssystemen onderling en met desktop clients.

Het eerste concrete resultaat werd vorige week zichtbaar toen Samba, een project dat open-source netwerksoftware ontwikkelt, toegang kreeg tot 'geheime' protocollen van Microsoft Windows.

En Microsoft is nog niet uit beeld of eurocommissaris Kroes (mededinging) heeft al de volgende Amerikaanse techgigant in haar vizier: Google. Alhoewel de Amerikaanse FTC onlangs de voorgenomen overname van webreclamebedrijf Doubleclick door Google heeft goedgekeurd, is Kroes nog lang niet klaar. Brussel geeft zichzelf tot april 2008 om uit te zoeken of de combinatie van de twee bedrijven niet marktverstorend werkt.

Maar Kroes ziet niet overal mededingingsgevaar. Recentelijk nog besluit de EC dat de door Amsterdamse gemeente met miljoenen gesteunde aanleg van een glasvezelnetwerk mag doorgaan, tot groot chagrijn van de Nederlandse kabelaars, UPC voorop. De gemeente dient zich in het project wel als 'particuliere investeerder' op te stellen.

Het afgelopen maanden veelbesproken 'actieplan open standaarden' van staatssecretaris Heemskerk, door de Tweede Kamer bejubeld, moet overigens ook nog door de Brusselse keuringsdienst.

Groen licht voor Galileo

Dit afgelopen jaar maakt ook het ambitieuze satellietproject Galileo een 'doorstart'. Na jaren gesteggel haakte het bedrijfsleven helemaal af, en moest er met allerhande subsidiepotjes worden getoverd om het project vlot te trekken. Dat lukte uiteindelijk eind november: de benodigde miljarden komen uit 'overtollig' landbouwgeld én het Europese onderzoeksbudget.

Áls alles goed gaat zullen er in 2013 dertig satellieten rondjes draaien zodat de hele wereld, maar Europa in het bijzonder, kan genieten van navigatie op de vierkante centimeter.