Het plan van Plasterk trekt een derde van het geld uit voor havo en vwo-scholen. De overige twee miljoen is bestemd voor het mbo.

Jongens kiezen nog altijd vaker voor bètaprofielen in het voortgezet onderwijs dan meisjes. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs zijn de verschillen groot: daar kiest nog geen 15 procent van alle meisjes een technische opleiding, een mager getal vergelijken met de 50 procent onder de jongens, meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Excursiedag

Plasterk onthulde zijn plannen tijdens Girlsday, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij meisjes deelnemen aan techniekexcursies bij bedrijven en andere organisaties. Jaarlijks nemen er ongeveer duizend meisjes deel aan deze excursiedag. De minister hoopt met zijn investeringen op korte termijn een toename te bereiken van het aantal meisjes dat voor een opleiding in techniek of ICT kiest.

De maatregel moet niet alleen het tekort aan bètatechnici verminderen. Het moet ook de seksescheiding in beroepen te doorbreken, omdat deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen stimuleert.

Voorlichting

Daarnaast moet het plan de voorlichting aan havo en vwo-scholieren uitbreiden. In samenwerking met het Platform Bèta Techniek moeten tot 2011 zo'n 100 scholen ondersteund worden. Daarbij staat niet alleen de voorlichting zelf centraal, maar vooral ook de inzet van vrouwelijke rolmodellen die al een baan hebben binnen verschillende technische branches. Bovendien zullen ook de ouders worden betrokken bij deze voorlichting, omdat zij vaak een grote invloed hebben op de keuzes van hun kinderen.

Instroom stimuleren

Het geld voor het mbo zal worden gebruikt om de instroom van meisjes vanuit het vmbo naar ROC's extra te stimuleren, waarbij de vmbo-scholen een grote rol spelen omdat daar de meeste mbo-leerlingen vandaan komen. Samen met deze vmbo-scholen zullen ROC's een actieplan opstellen dat meer meisjes naar technische opleidingen moet trekken.

In dit plan zal er veel rekening mee worden gehouden dat de opleidingen op een aansprekende manier worden vormgegeven en dat er rekening wordt gehouden met de interesses van de meisjes. Daarnaast zal er meer aandacht komen voor voorlichting en voor opleidings- en beroepskeuzes van meisjes op het vmbo.