Recentelijk kwamen 32 futuristen uit verschillende industrieën samen voor een zogenoemde 'Thinkathon'. In deze grote denktank lieten experts hun gedachten gaan over de toekomst van werk en de daarbij behorende culturen, communicatie- en samenwerkingsvormen en werknemers.

Gratis whitepaper: Social business: opkomst van een nieuw tijdperk

Bedrijven worden nu geconfronteerd met een nieuw tijdperk: het tijdperk van social business. Download hier de gratis whitepaper >>

Daaruit kwamen onder meer de volgende 3 voorspellingen:

1. Bijdragen aan iets zinvols wordt een belangrijkere wens

Werknemers zullen in toenemende mate het gevoel willen hebben dat ze bijdragen aan iets zinvols. Ze prefereren niet alleen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, maar ook een organisatie die aansluit bij een doel dat ze belangrijk vinden. Hendre Coetzee, CEO van Center for Advanced Coaching, stelt bijvoorbeeld dat millennials veel meer in balans met hun eigen waarden willen opereren dan de babyboomers of generatie X. "Ze hebben allen een voorkeur voor dingen die ze belangrijk vinden, maar er is een veel grotere bewustwording onder millennials van deze waarden," zegt Coetzee.

Uit een recent onderzoek blijkt dat slechts 19 procent van de werknemers tevreden is met zijn baan. Dit feit brengt mensen ertoe een meer ondernemende mentaliteit aan te nemen, in de zin dat zij - in plaats van het bedrijf - de controle over hun eigen carrière willen hebben.

2. Online collaboratie wordt nadrukkelijker de bron van nieuwe ideeën en projecten

De beroepsbevolking gaat in kleinere groepen samenwerken en het werk vindt meer plaats in 'pod-achtige' omgevingen. De behoefte aan realtime samenwerking leidt ertoe dat werknemers meer online schakelen en op deze manier relaties en onderling vertrouwen opbouwen. Veel medewerkers werken al op afstand en in de toekomst zal deze trend alleen maar uitbreiden.

Mensen zullen dus ook steeds meer verbindingen maken en samenwerken buiten de traditionele vier muren van de bedrijfsomgeving. "Ik denk dat vanuit een mentaal oogpunt, veel mensen kantoren als een strenge en bureaucratische omgeving zien", zegt futurist Ashley Stahl. "In de toekomst, met zo veel externe medewerkers, is het heel belangrijk dat bedrijven creatieve werkruimtes creëren waarin werknemers hun creativiteit de vrije loop kunnen laten en aan nieuwe ideeën kunnen werken."

3. Bedrijven moeten hun interne communicatie extra op 'de persoon' richten

Werknemers willen samenwerken met 'dienende leiders' die zich niet afscheiden van hun team, maar zich er middenin bevinden. De hiërarchie van organisaties wordt nog vlakker en silo's worden afgebroken.

Een mensgerichte cultuur ontstaat doordat organisaties met elke werknemer een vertrouwensband gaan opbouwen. Tegelijkertijd ontstaat er een sterkere focus op het creëren van een communitygevoel. "De toekomst ziet er goed uit voor bedrijven die met behulp van cloud-technologie bruggen bouwen. Ze kunnen hiervoor een deel van de gegevens die ze verzamelen aan de hand van analytics benutten", zegt futurist Brian Fanzo. "Daarmee is zowel iemands persoonlijke ervaring als de community experience te verbeteren."Aanbevolen whitepapers

Werken in de toekomst: hoe gaan we dat doen in 2025?

De werkplek zoals we deze nu kennen gaat verdwijnen. Hoe ziet de toekomst van werken eruit?

Download deze gratis whitepaper >> Voorkom toekomstige aanvallen op uw netwerk

Alleen een geïntegreerd, contextgebaseerd securitysysteem kan uw complete infrastructuur beschermen tegen geavanceerde malware.

Download deze gratis whitepaper >> Infographic: De toekomst is nu

De toekomst is nu. Het z-Systems mainframe brengt met nieuwe analysecapaciteiten de mogelijkheden van cloud en mobile dichterbij.

Download deze gratis whitepaper >>