De Nederlandse overheid gaat zo ver in het profilen van onschuldige burgers dat in de jacht op adresfraudeurs volgend jaar liefst 30.000 mensen en/of gezinnen onterecht worden opgejaagd door opsporingsambtenaren. Die mensen zijn in beeld gekomen nadat bij koppeling van allerlei bestanden profielen zijn gemaakt waaraan dus ook onschuldige burgers in beeld komen en zo verdacht worden gemaakt.

Profiling burgers dit jaar begonnen

Het profilen van zogeheten adresfraudeurs is begin dit jaar begonnen. Van de 4500 mensen die door de koppeling van bestanden in beeld kwamen, bleek maar een derde een echte adresfraudeur. Twee derde bleek dus onterecht in beeld te zijn gekomen en kregen tot hun grote schrik opsporingsambtenaren aan de deur die bevoegd huiszoeking mogen doen.

Het Kabinet noemt die aanpak nu een succes en gaat in de komende jaren daarmee verder. Alle risicoprofielen worden nu door het Rijk met de gemeenten gedeeld. Ook de resultaten van de huiszoekingen worden gedeeld, niet alleen met de gemeenten, maar ook tussen alle ministeries, de Belastingdienst, de Regionale Platforms Fraudebestrijding en hun Kenniscentrum Handhaving, de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, gerechtsdeurwaarders.

Per jaar meer onschuldige slachtoffers dan fraudeurs

Per jaar wil het Kabinet 15.000 adresfraudeurs opsporen. Dat betekent volgens de huidige gehanteerde methodiek dat er daarnaast elk jaar 30.000 onschuldige burgers huiszoekingen krijgen.

Adresfraudeurs zijn mensen die niet of onjuist staan geregistreerd op een adres. Dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk wordt gefraudeerd met uitkeringen en andere regelingen die afhankelijk zijn van het woonadres van mensen, zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Het kan ook zijn dat mensen zich om andere redenen onvindbaar willen maken, of dat er een fout is gemaakt in de administratie bij de gemeenten.