Het was de eerste keer dat het departement tijdens een verplichte inspraakperiode over een rechtszaak burgers de kans gaf per e-mail te reageren. Tot nu toe kon alleen schriftelijk commentaar worden gegeven. E-mail is een aanzienlijk laagdrempeliger communicatiemiddel, zo heeft het ministerie gemerkt. Slechts tien procent van de mailtjes bevatte enigszins zinnige informatie, aldus het departement. Aan 45 mailtjes heeft het ministerie naar eigen zeggen echt wat. In 2800 van de 30.000 mailtjes werd het standaardformulier voor een reactie ingestuurd. Veel andere mailtjes waren spam voor pornosites of korte berichten waarin de afzender slechts meedeelde Microsoft te haten. In de helft van de inzendingen sprak de afzender zich tegen de schikking uit. Ongeveer een kwart was voor de schikking en in 7.000 e-mails werd geen standpunt ingenomen. De inspraakperiode is volgens de Amerikaanse wetgeving verplicht voor schikkingen in antitrustzaken. Naar aanleiding van de e-mails en andere reacties, bijvoorbeeld van betrokken partijen, onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie met Microsoft of hun schikkingsvoorstel gewijzigd moet worden. Eventuele wijzigingen moeten voor 27 februari ingediend worden bij rechter Kollar-Kotelly. Eveneens voor die datum moet de rechter reageren op de reacties tijdens de inspraakperiode.