Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had woensdag 17 december 330.000 enveloppen met bezwaren ontvangen. Deze mensen hebben op voorhand aangegeven dat zij niet willen dat er een Elektronisch Patiënten Dossier van hen wordt aangemaakt. Dit schrijft minister Klink vandaag aan de Tweede Kamer.

2 procent weigeraars

De bezwaren zijn goed voor 2 procent van de bevolking. Dit ligt volgens minister Klink in lijn met de verwachtingen. Er was rekening gehouden dat 1 tot 2 procent het bezwaarformulier zou invullen. Twee weken geleden hadden bijna 200.000 burgers aangegeven niet te willen worden opgenomen in het EPD.

Elk adres in Nederland kreeg begin november een brief in de bus met uitleg over het EPD. Wie op voorhand geen dossier wilde, kon dit tot 15 december aangeven. Wie nu nog bezwaar maakt, krijgt wel een elektronisch dossier, maar dit wordt dan niet gebruikt om medische gegevens mee uit te wisselen.

Klink benadrukt dat in het EPD alleen gegevens worden uitgewisseld als dit nodig is voor de behandeling.