Deep Video ImagingIn de vinding van Deep Video Imaging (DVI) wordt het beeld geprojecteerd op twee verschillende lagen in één LCD-monitor. Op deze manier wordt een 3D-effect bereikt dat zonder hulpmiddelen gezien kan worden.DVI denkt dat dit type monitor het goed zal doen op specifieke markten, zoals in het leger en de luchtvaart. "Luchtverkeersleiders krijgen met zo'n monitor een veel uitgebreider en duidelijker beeld dan met de gangbare 2D-monitoren", zegt Bruce Seymour van DVI in een persverklaring.Tijdens de ontwikkeling van de monitoren, traden wat problemen op maar die zijn inmiddels overwonnen. Zo manifesteerde het 'regenboog'-effect zich, ook wel bekend onder de naam 'moire interference'. Dit probleem trad op op het moment dat de twee afzonderlijke beeldschermlagen boven elkaar geplaatst werden. Verder trad spiegeling van het ene scherm in het andere op.De monitors kunnen zonder problemen aangesloten worden bestaande systemen. Er zijn geen aparte drivers nodig om de monitor aan te sturen. "De enige eis die gesteld wordt aan het systeem is dat er twee video-out poorten beschikbaar zijn", zegt Seymour.DVI is niet van zelf de monitor te gaan produceren, maar wil dat uitbesteden. Tegen het eind van dit jaar denkt het bedrijf een aantal prototypes te kunnen produceren.