De verhuurder van WiFi-routers met eigen 3G-verbinding (zogeheten MiFi-apparaten) heeft nog een externe geldschieter gevonden. Dit is een ZZP'er die de nog ontbrekende 50.000 euro leent, meldt Droam opgetogen.

Noodoproep aan klanten

Dit volledig dichten van het financiële gat is gebeurd na het verstrijken van de deadline, die Droam zichzelf naar eigen zeggen had opgelegd. Die deadline lag op maandagmiddag 14:30 en was voor het binnenhalen van de benodigde 75.000 euro middels voorbestellingen.

Droam-oprichter Phillip Actor heeft klanten en potentiële klanten in een open brief opgeroepen om alvast bestellingen te doen voor hun vakantie. Die oproep om het bedrijf uit de financiële nood te redden, is zaterdag gedaan. “Dit schrijven is een dringende vraag om jouw hulp om onze dienstverlening in de toekomst zeker te stellen."

Hoge roamingrekening

Deze noodoproep is gedaan vanwege een onvoorziene rekening van een buitenlandse telecomprovider. Die heeft half april een onverwacht hoge rekening opgestuurd voor 75.000 euro, wat is ontstaan door roaming van twee zakelijke Droam-klanten.

Zij hebben buiten het dekkingsgebied van de Nederlandse MiFi-aanbieder zo'n 5,9 GB aan dataverkeer verstookt. Dit heeft zo'n 10 euro per megabyte gekost. De twee verbruikers weigeren echter te betalen, wat Droam plots in de financiële problemen heeft gebracht.

'Niets aan de hand'

Actor heeft na het weekend ontkend dat het voortbestaan van Droam in gevaar was. “Er is niets aan de hand", stelt hij in Twitter-berichten. Dit ondanks zijn oorspronkelijke oproep dat actie nu nodig was, “voor het voortbestaan van ons huidige bedrijfsmodel".

“Als zo'n 700 gebruikers dit weekend een Droam vooruit bestellen kunnen we je tijdens je zomervakantie nog steeds goedkoop mobiel internet aanbieden!", aldus de open brief van zaterdag.

Daarna heeft Actor op Twitter nog gesteld dat er sprake was van een “terminale situatie". Dat antwoordde hij op een tweet van een bezorgde klant, die zich afvroeg of er een faillisement dreigde. Later heeft Actor aan Webwereld laten weten dat zijn gebruik van het woord 'terminaal' bedoeld was als humor.

35 procent binnengehaald

Ondanks de grote aandacht voor de oproep en het op Twitter geuitte medeleven hebben maandagmiddag slechts 256 mensen voorbestellingen gedaan. Dat aantal kwam neer op 35 procent van het benodigde aantal van 700 stuks om het financiële gat te vullen, blogde Droam maandagmiddag.

Die blogpost 'Ok, en hoe nu verder?' begint met de mededeling aan Webwereld dat het bedrijf springlevend is. Droam rekent in die blogpost voor dat er nog “maximaal 47.000 euro" nodig is. Dat bedrag is nodig om “geheel uit de bedreigde sfeer te komen", stelt het bedrijf zelf, “dan is het probleem opgelost. Punt."

Actor kondigde daarbij aan maandagavond nog een zevental gesprekken te hebben ingepland met diverse mensen. Daaronder ook “trouwe klanten die specifiek willen helpen dit laatste gat te dichten".

Hij heeft op vragen van Webwereld over deze toch nog gevonden potentiële investeerders geantwoord dat dit allemaal mensen zijn die hij nog niet kende of pas dit weekend als klant had benaderd. Zelfs een “Zwitser die bij TNW2011 klant was", verwijst hij naar de 2011-editie van The Next Web-conferentie.

Reeds bestaande investeerder

Het is niet bekend waarom het plots ontstane gat niet is ingevuld door investeringsbedrijf Value8, dat sinds februari vorig jaar 25 procent van het 3G-roamingbedrijf bezit. Droam-oprichter Actor had toen 50 procent. Value8 was niet direct bereikbaar voor commentaar. Telefoonoproepen werden niet beantwoord en de voicemail van het investeringsbedrijf bleek vol waardoor het geen nieuwe berichten meer opneemt.

Op toegemailde vragen heeft Value8 geantwoord dat er gesprekken lopen “over diverse mogelijkheden om de financiering van Droam voor korte en lange termijn te realiseren". De Droam-investeerder wil niet verder ingaan op details van die gesprekken en de financieringsmogelijkheden. Het blijft dus ook onbekend of er contact is geweest vóór de weekendactie van Droam en de nu verkregen lening.

Betaling al toegezegd

Actor heeft in een tussentijdse blogpost uitgelegd hoe de factuur van 75.000 euro voor de problemen heeft gezorgd. De telecomprovider aan wie het bedrag verschuldigd is, had van het Nederlandse bedrijf namelijk al wel een betalingstoezegging gekregen.

Dat heeft Actor gedaan op basis van een persoonlijke lening die een buitenstaander hem zou verstrekken, maar dat bleek afgelopen woensdag toch niet door te gaan. De voorwaarden voor die lening waren niet acceptabel, blogde Actor, die daarbij niet op de details ingaat.

'Springlevend'

In een vervolgpost maandagavond heeft Droam herhaald dat het “springlevend" is “ondanks alle effort van de pers om je het tegendeel te doen geloven". Met de potentiële geldschieters zijn volgens Actor positieve gesprekken gevoerd, waarna hij een beslissing in de loop van de dinsdagochtend verwachtte.

“Morgen in de loop van de ochtend/vroege middag wordt bepaald wat er uiteindelijk binnenkomt van de externe geldschieter en aan de hand daarvan wordt de actie verder gepland", aldus de blogpost van maandagavond.

Die timing is op dinsdag opgeschort naar de middag, “rond een uur of 15:00", liet Actor aan Webwereld weten. Vervolgens is dat doorgeschoven naar de namiddag. Uiteindelijk is de financiële uitweg net voor 17:00 rondgekomen. Actor stelt dat er geen sprake is van een doorstart.