Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft in opdracht van HR- en recruitment bureau Yacht onderzoek uitgevoerd op basis van 3 pijlers. De eerste is gericht op individualiteit. Denk daarbij aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het salaris. Het mag geen verrassing zijn dat IT'ers juist heel positief zijn over deze categorie. Het werk is volgens hen uitdagend en ze hebben het gevoel structurele waarde toe te voegen aan zowel de organisatie als het vakgebied.

De tweede pijler is gericht op de maatschappij. IT'ers werken graag naar eigen inzicht, normen en waarden. De derde categorie is gericht op sociale behoeften. En juist daarbij voelen IT'ers zich ondergewaardeerd. Hun sociale omgeving heeft niet altijd door wat hun werk betekent. Deze 4 frustraties zijn dan ook vast herkenbaar.

1. Onderschatting door onwetendheid

Als IT'er doe je werk waarvan buitenstaanders doorgaans inhoudelijk weinig begrijpen. Dat is niet erg, want dat maakt je uniek en waardevol. Maar dat is ook de oorzaak van veel onbegrip en ongeduld bij managers en opdrachtgevers.

Vaak verwachten ze ingewikkelde wijzigingen of aanpassingen in een onrealistisch korte tijd. Of je 'even' die nieuwe versie van dat platform wilt uitrollen. Of je 'snel' een wijziging kunt doorvoeren in die app voor de buitendienstmedewerkers. Niet omdat ze je graag onder druk zetten, maar simpelweg omdat ze de implicaties van hun wens niet doorzien. Die onwetendheid zorgt bovendien voor weinig erkenning na zware klussen.

2. Een koppige directie

Ook deze ergernis heeft te maken met een verschil in kennisniveau over de werkzaamheden. Als IT'er heb je allerlei vooruitstrevende ideeën om de business te innoveren. Maar vaak loop je tegen een muur aan bij de boardroom.

De plannen zijn volgens hen te duur, te vooruitstrevend, het brengt de huidige business in gevaar of de C-level managers hebben simpelweg last van conservatisme. Frustrerend, want om hen te overtuigen moet je een sterke business case maken. En dat is niet je vak.

3. Onbegrip door vakjargon

Leg op een feestje eens in de bekende elevator pitch uit wat je als IT'er doet. De kans is groot dat je woorden zoals het Internet of Things, het analyseren van big data, mobility en cloud in de mond neemt. Want dat zijn toch bekende termen?

Niets is minder waar. Het vakjargon leidt bij vrienden en familie in veel gevallen nog tot de nodige verwarring. Ze haken dan ook snel af op het moment dat ze weinig van je uitleg begrijpen. En dat is jammer. IT heeft nog steeds het imago dat het saai is. Maar juist de genoemde ontwikkelingen maken het vakgebied zo dynamisch.

4. Te weinig netwerkmomenten

De ontwikkelingen in de ICT gaan in een heel hard tempo. Het is dan ook vrijwel onmogelijk geworden om continu bij te blijven. Reden genoeg om terug te willen vallen op de kennis en expertise van anderen. Denk hierbij niet alleen aan collega's, maar ook aan andere experts.

Dat maakt netwerken enorm belangrijk. De realiteit is alleen dat IT'ers onder enorme werkdruk staan, en dat gaat ten koste van bijvoorbeeld bezoek aan seminars. Daarmee wordt de honger naar meer kennis - die zo essentieel is om opdrachtgevers te kunnen helpen - te weinig gestild.

Geen volledig beeld

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat IT-werkgevers nog geen volledig beeld hebben van wat een IT'er uitdaagt in zijn werk. "Natuurlijk spelen factoren zoals een goed salaris en opleidingsmogelijkheden een grote rol", zegt Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht. "Je wilt talent echter niet alleen binnenhalen, maar ook zo lang mogelijk vasthouden. Daarom is het zo belangrijk te weten wat IT'ers precies drijft, waar ze hun voldoening uit halen. Dat is nu nog te weinig het geval. Reden voor ons om opdrachtgevers in dit traject te ondersteunen. Tegelijkertijd houden wij continu de vinger aan de pols als het gaat om de wensen van onze kandidaten. Zodat wij altijd in staat zijn om de ideale match tussen opdrachtgever en werknemer te maken."

Wil je meer weten over de drijfveren van IT'ers als het gaat om werk? Bekijk dan de uitkomsten van het onderzoek naar werk dat ertoe doet.