Die cijfers kwamen naar voren in een aflevering van het tv-programma Zembla van afgelopen weekend. Volgens de Utrechtse korpschef zorgen slecht werkende computersystemen er voor dat maar de helft van de informatie door de rechercheurs wordt ingevoerd. Met als gevolg dat cruciale informatie verloren gaat en verdachten niet worden opgepakt.

Per jaar worden 8 tot 10 procent minder dossiers doorgegeven aan het Openbaar Ministerie (OM) waardoor er jaarlijks 20.000 verdachten op vrije voeten blijven. Omdat de systemen twee jaar geleden zijn ingevoerd is het aantal opgelopen tot 40.000.

Zaken blijven liggen

De meeste zaken die langer dan 6 maanden op de plank blijven liggen verdwijnen in de prullenbak en worden niet opgelost. In Utrecht alleen al zou het gaan om zo'n 1700 zaken. Daaronder bevinden zich ook zedenzaken. Zembla berekent dat de pakkans van criminelen is gedaald van 30 procent in 1980 naar 23 procent in 2007, sinds de invoering van de nieuwe systemen daalde dat cijfer naar 16,6 procent.

D66 en de PvdA eisen naar aanleiding van de uitzending opheldering van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, bericht het ANP. Beide partijen vinden vooral de gebrekkige informatieverwerking en de daaruit volgende lage pakkans verontrustend. De schriftelijke vragen van de partijen zijn inmiddels ingediend.

Problemen spelen sinds invoering

De problemen bij de ict-afdeling van de politie zijn al langer bekend. Al in januari vorig jaar zijn die aangekaart door de politie zelf. Het gaat om het nieuwe computersysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). In september 2010 werd een open hartoperatie aangekondigd die de politie-ict weer vlot moet trekken.

Huub Stiekema, directeur Dienstverlening van de vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland) legde destijds aan Webwereld uit hoe hij dat wilde doen. Onder andere door 600 externen weg te sturen en flink te snoeien in de 7000 servers die de politie rijk is. Volgens hem kan het ministerie de druk niet verder opvoeren dan nu al is gebeurd. Ook zouden sinds september vorig jaar de BHV-systemen weer stabiel draaien.

De aflevering van Zembla Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.