Niet meteen

De netneutraliteit die in de nieuwe Telecomwet is verankerd, gaat niet gelijk in. Terwijl de overkoepelende wet zelf wel snel ingaat: eind mei al. Wat het verantwoordelijke ministerie (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) betreft op de symbolische datum van 24 mei, want dat is precies een jaar nadat het oorspronkelijk in werking had moeten treden.

Maar er zijn wat uitzonderingen. Zoals het cookieverbod, dat wel gelijk in gaat maar dan voorlopig niet wordt gehandhaafd. Nederland doet nog even aan gedogen, tot 1 januari 2013. Want er loopt op Europees niveau nog een cookie-aanpak, dus dat moet elkaar niet gaan bijten. Netneutraliteit is ook een uitzondering op het van kracht worden van de Telecomwet.

Het is namelijk een maatregel die nogal impact heeft en dergelijke dingen mogen alleen op de officiële Vaste Verandermomenten ingaan. Die tijdstippen voor grote verandering zijn vastgelegd op 1 juli en 1 januari, legt het ministerie van Justitie uit aan Webwereld. Eerstgenoemde is wat té dichtbij. Enerzijds omdat de overheid het streven heeft ingrijpende maatregelen twee maanden voor de inwerkingtreding aan te kondigen. Anderzijds omdat netneutraliteit bijvoorbeeld dwars door lopende contracten kan gaan.

Duurder internet

Vrijheid heeft een prijs. Soms letterlijk. Zoals in het geval van netneutraliteit. Telecombedrijven glijden al jaren af naar de status van 'dumb pipe'; slechts een doorgeefkanaal voor de kostbare content en diensten van derden. Sommige van die diensten beconcurreren de bestaande verdienmodellen van de telco's: VoIP versus telefonie, chat versus sms, Twitter en Facebook versus beide, enzovoorts.

Dus willen de telco's graag verdienen aan die nieuwe diensten, die niet van henzelf zijn of door hen worden aangeboden. Deels is dit gretig een graantje meepikken. Deels is dit een wanhoopsdaad om instortende inkomsten te compenseren. Het gaat om miljardenverliezen, die naar schatting dit jaar verdubbelen.

Dat zijn niet alleen vage analistenvoorspellingen, of BSA-achtige cijfers van misgelopen inkomsten. Netneutraliteit gaat de Nederlandse telecombedrijven hard raken, met KPN voorop. Die operator heeft bijna een jaar geleden al laten weten dat de abonnementsprijzen omhoog gaan, door de toen nog aankomende nieuwe wet. Prijsstijgingen voor internettoegang, met name mobiel, zijn al door alle aanbieders doorgevoerd. Maar of dat de laatste zijn, valt te betwijfelen.

Niet versus Pirate Bay-blokkade

Het komen en de uiteindelijke komst van netneutraliteit is ook flink bejubeld door downloaders, content-delers en uploaders. Zij menen dat netneutraliteit een probaat tegenmiddel is voor blokkades van bijvoorbeeld torrentsite The Pirate Bay. Dat is een misvatting. Netneutraliteit maakt Pirate Bay-blokkades niet illegaal.

Ten eerste is het een door de rechter opgelegde - en nu net ook aan anderen opgelegde - blokkade. Ten tweede is het een specifiek geval voor een specifieke, al eerder veroordeelde, website. Een site waarvan twee jaar terug al is bepaald dat die voor Nederland offline moet. Een voor velen bizarre uitspraak in het tijdperk van internet, maar toch een liggende en geldende gerechtelijke uitspraak.

Anders is het wat het algeheel blokkeren van een bepaalde type internetverkeer betreft, door een isp zelf. Daar helpt netneutraliteit wél tegen. Maar het 'defensief' afknijpen van bepaalde soorten netwerkverkeer is nog wel toegestaan. Bijvoorbeeld “om de gevolgen van congestie te beperken, waarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld" en ook “ten behoeve van de integriteit en de veiligheid van het netwerk en de dienst van de betrokken aanbieder of het randapparaat van de eindgebruiker", aldus Artikel 7.4a van de gewijzigde Telecommunicatiewet (PDF).

Nederland voorbarig

Nederland is na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit wettelijk vastlegt. Hoera. Alleen in tegenstelling tot Chili is Nederland ook lid van de Europese Unie. En op EU-niveau wordt ook gekeken naar netneutraliteit, om dat in Europese richtlijnen op te nemen. Als die er eenmaal zijn, wat nog wel even duurt, moeten die EU-regels door alle lidstaten geïmplementeerd in hun eigen wetgeving.

Verschillen zijn daarbij wel mogelijk, maar enorme afwijkingen weer niet. Nederland loopt voor de muziek uit, heeft Eurocommissaris Neelie Kroes vorig jaar al gezegd. Het op eigen houtje invoeren van netneutraliteit lijkt haar nogal prematuur. Op Europees niveau loopt er nog een grootschalig onderzoek naar de (mobiele) breedbandmarkt, met het oog op regelgeving voor netneutraliteit.

Oorspronkelijk zou dat onderzoek eind vorig jaar resultaat opleveren, maar dat is opgeschort naar later dit jaar. Een beetje zoals de vernieuwde Nederlandse Telecomwet; die had ook vorig jaar al realiteit moeten zijn. Maar die is nu net pas aangenomen en het deel over netneutraliteit gaat op 1 januari pas echt in. Ondertussen werkt de Europese Commissie gestaag verder aan netneutraliteit, die wel eens kan afwijken van wat Nederland nu alvast heeft doorgevoerd.

Toezicht

In de wet vastgelegd staat in Nederland-gedoogland niet automatisch gelijk aan gehandhaafd. Zo geldt het cookieverbod in de Telecomwet straks wel, maar doet de overheid er pas na 1 januari 2013 wat mee. Zoals controleren op naleving, onderzoeken van mogelijke schendingen en dan aanpak van overtreders.

Wie dat gaat doen? Nou, de toezichthouder voor de telecomsector natuurlijk: de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Die telecomwaakhond heeft nogal wat op zijn bordje liggen; de laatste jaren steeds meer.

Zoals het in de lucht houden en opvolgen van het Bel-me-niet-register. Zoals het uitvoeren van het spamverbod en het aanpakken van Nederlandse spammers. Zoals het toezien op netjes zaken doende telecombedrijven als KPN, Vodafone en T-Mobile. Zoals het letten op datalekken bij operators. En zoals het controleren van een certificatenbedrijf als DigiNotar. Het toezicht op de Nederlandse certificatensector is na de DigiNotar-affaire nog wel flink opgevoerd, hoewel dat vooral papieren controles blijken te zijn. Bovenop al deze taken komt straks de handhaving van het cookieverbod en de netneutraliteit.

Deze drukke toezichthouder heeft zich eerder al beziggehouden met netneutraliteit, die toen van de OPTA best met beperkingen mocht. Als de telecomaanbieder daar maar duidelijk over was. Begin 2011 heeft de OPTA aan Webwereld uitgelegd dat transparantie het belangrijkste is voor netneutraliteit. Eind 2011 is vanaf Europees niveau hetzelfde geluid gekomen: informatie over beperkingen en kwaliteit van de (mobiele) internetverbinding moet voor klanten makkelijk toegankelijk zijn, begrijpelijk, van betekenis, onderling te vergelijken en accuraat.

Goed, dat betreft Europese richtlijnen, wat iets heel anders is dan een concrete Nederlandse wet. Zoals die er nu is. Straks. Voor een prijs. Inclusief afknijpen. En totdat de Europese netneutraliteit tot ons komt.

Bonus: rare reli-kronkel

Nog een extra donker randje aan de nu gerealiseerde Nederlandse netneutraliteit: het gedoe rondom de door gelovigen gewenste uitzondering voor 'religieuze' internetproviders. Een motie daartoe is door een slordige stemfout wel aangenomen en moet nog via een totaal ongerelateerde wet worden rechtgebreid.

Maar waarom eigenlijk? De 'reli-motie' die een uitzondering maakt op netneutraliteit is behoorlijk duidelijk en strikt geformuleerd. Het geldt alleen voor providers die vóór juni 2011 al een dergelijke gefilterde internetdienst aanboden. En die mogen dat alleen bieden aan Nederlanders die daar bewust zelf en nadrukkelijk om vragen, vanwege ideële motieven die die abonnee zelf specificeert. Oh, en de aanbieder mag de abonnee voor dat eigen filteringsverzoek “geen geldelijk of ander voordeel" bieden.

Dus geen gapende uitzondering voor vaag geformuleerde omstandigheden die worden bepaald of opgelegd door providers, die al dan niet ineens een religie omarmen. Geen hellend vlak dus. Het gaat simpelweg om burgers die zélf een gefilterd internet willen, vanwege hun eigen geloof, en die daar daar zelf uitdrukkelijk om vragen. Zij mogen dat niet krijgen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan bijvoorbeeld een Brit of een Amerikaan. Dat kost je wel enkele uren.