De zaak die aanstaande maandag in San Jose begint, is niet zomaar de zoveelste rechtszaak tussen Apple en Samsung. Deze zaak is om twee redenen veel belangrijker dan alle andere zaken tussen de kemphanen in Duitsland, Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk of Nederland.

Ten eerste: de VS is veruit de grootste afzetmarkt voor beide concerns, dus nergens zijn de belangen groter. Ten tweede: Amerikaanse rechtszaken zijn traag maar zeer grondig. Zo hebben beide bedrijven maandenlang bij de ander in bedrijfsvertrouwelijke documenten en correspondentie mogen spitten op zoek naar bewijs tijdens de zogenaamde discovery fase. Dat belooft vuurwerk in de rechtszaal als de belastende mails van topmanagers in de openbaarheid komen. Hier alvast 5 heikele kwesties:

Slaafse nabootsing

Apple's waslijst aan beschuldigingen is eenvoudig te destilleren: Samsung heeft welbewust het ontwerp en de user interface van de iPhone en iPad gestolen voor zijn Galaxy-apparaten. Die Samsung-producten zijn volgens de aanklager slechts slaafse nabootsingen van Apple's “iconische innovaties".

Uit interne documenten van Samsung blijkt dat het Koreaanse concern bewust ging voor de kloonstrategie. Apple heeft die Samsung-geheimen toch nog te pakken gekregen, ondanks opvallende 'tegenwerking', zie punt 3: vernietiging bewijsmateriaal. Die kloonstrategie is niet zonder risico, hebben externe deskundigen Samsung al gezegd. Daaronder zelfs Android-partner Google die de Zuid-Koreaanse hardwarevriend heeft gewaarschuwd dat het hiermee mogelijk inbreuk maakt op Apple's rechten.

Samsung sloeg alle waarschuwingen in de wind en heeft zo op gigantische schaal Apple's patenten, geregistreerde ontwerpen en rechten op het uiterlijk (trade dress) geschonden, stelt Cupertino.

Seoul riposteert dat de interne communicatie over de iPhone en iPad feitelijk gaat over verschillende benchmarks die het bedrijf in de loop der tijd heeft uitgevoerd. Elke mobielfabrikant, ook Apple, haalt de apparaten van rivalen uit elkaar en analyseert ze grondig. Bovendien, en belangrijker, waren Samsung en anderen eerder dan Apple zelf bezig met dergelijke ontwerpen en modellen. Zie het volgende punt: prior art.

Maar Apple heeft met zijn betoog al succes geboekt: rechter Lucy Koh heeft een voorlopig verkoopverbod afgekondigd op de Galaxy Tab 10.1 en de Galaxy Nexus. In de rest van de wereld is Apple's juridische succes tegen Samsung zeer beperkt: In Duitsland werd de Galaxy Tab 10.1 en recentelijk de 7.7 verboden, elders werden Apple's claims bijna altijd afgewezen.

Prior art

Door te wijzen op smartphonedesigns van vóór de iPhone tracht Samsung de angel uit de hele zaak te trekken: Apple's claims slaan nergens op, omdat het zelf helemaal niet de eerste was. Samsung komt met verschillende voorbeelden van zogenaamde prior art.

“Apple heeft toegegeven in interne documenten dat zijn kracht niet is om als eerste nieuwe technologieën ontwikkelen, maar om ze tot een commercieel succes te maken," aldus Samsung in zijn pleidooi.

Zo heeft Apple zich uitgebreid laten inspireren door concurrent Sony. Maar belangrijker: er zijn concrete ontwerpen en ook toestellen van anderen die een grote iPhone-gelijkenis vertonen maar die van een eerder tijdstip zijn, dus prior art. Kroonjuweel in dit betoog is de LG Prada.

Ook binnen Samsung zelf circuleerden in 2006 al verschillende smartphone-concepten van het type afgeronde hoeken, groot aanraakscherm met een fysieke knop eronder en een raster met vierkante iconen op het scherm. Wat tegenwoordig haast gelijkstaat aan 'iPhone'.

Vernietiging bewijsmateriaal

Een pijnlijke kwestie. Een rechter heeft vlak voor het daadwerkelijke proces geoordeeld dat Samsung "opzettelijk verzaakt" heeft in zijn plicht bewijsmateriaal te conserveren. Dit feit zal ook aan de jury worden meegedeeld die moet oordelen hoe doorslaggevend dit "bewuste verzuim" van Samsung is voor de zaak.

Wat blijkt? Samsung heeft een eigen webmailsysteem mySingle, waar elke twee weken álle e-mails worden gewist van de servers. Volgens Samsung is dit onder meer om aan de Koreaanse privacywet te voldoen. Het is hierbij opmerkelijk dat het bedrijf geen offline backups bijhoudt.

Samsung had echter de plicht om, toen duidelijk werd dat Apple zou gaan aanklagen, (digitale) documenten te conserveren. Die plicht heeft het concern bewust genegeerd, zodat de e-mailshredder nog 7 maanden lang bleef doormalen. Hierdoor is mogelijk cruciaal bewijs verdwenen.

Samsung gaat tegen dit deelvonnis van plichtsverzaking in beroep. Een andere Amerikaanse rechter, bij de ITC (International Trade Commission), vond over dezelfde kwestie dat het bedrijf niets had misdaan.

FRAND-misbruik

Een belangrijk argument van Apple tegen de inbreukclaims van Samsung: het Koreaanse bedrijf schendt zijn beloften en pleegt daarmee machtsmisbruik. Op de UMTS-patenten die Samsung inbrengt in de juridische strijd, rust namelijk een FRAND-belofte: iedereen heeft recht op een licentie onder redelijke voorwaarden.

Samsung eist echter de hoofdprijs: 2,4 procent van de verkoopprijs van een iPhone of iPad, dus grofweg zo'n 13 dollar per apparaat. Zo niet, dan moet het toestel van de markt. Maffiose afpersing, stelt Apple, waarnaar in Europa antitrustonderzoek wordt gedaan.

Apple's reactie is compleet hysterisch, reageert Samsung. Die 2,4 procent is een eerste vraagprijs, die we al jaren standaard vragen bij aanvang van de onderhandelingen en die bovendien conform de industrie is. Zo eisen ook andere bedrijven met veel 3G- en 4G-patenten vergelijkbare royalty-percentages: Nokia 1,5 procent, Alcatel 2 procent en Qualcomm zelfs 3,25 procent van de verkoopprijs van een mobiel apparaat.

Pas daarná komen er onderhandelingen op gang. Alleen heeft Apple nooit een tegenbod gedaan, weigerde te onderhandelen en heeft nadien alleen luidkeels geklaagd, aldus Samsung.

ETSI-patentbedrog

Samsung brengt twee patenten in stelling die onderdeel uitmaken van de UMTS-standaard. Die mobiele telecomstandaard is tot stand gekomen binnen standaardisatieforum ETSI. Elk bedrijf dat hier aanschuift moet tijdig melden of het patenten heeft die betrekking hebben op de standaard.

En dat heeft Samsung opzettelijk nagelaten, stelt Apple. Sterker nog, Samsung registreerde de patenten stiekem in Korea, om dezelfde technologie korte tijd later de UMTS-standaard in te manoeuvreren, zónder te melden dat het reeds patentclaims had. Pas een jaar later, toen de specificaties reeds lang 'bevroren' waren, kwam de aap uit de mouw.

Samsungs verdediging: dit is standaardpraktijk binnen ETSI. Partijen hoeven van ETSI tijdens het vaststellen van de technische specificaties niet hun patentaanvragen te melden als die nog vertrouwelijk zijn.

Dit zou wel tot de conclusie kunnen leiden dat Samsung's zogenaamd essentiële UMTS-patenten zo goed als waardeloos zijn. Hun waarde moet namelijk eigenlijk worden afgeleid aan hun intrinsieke kracht vóórdat ze onderdeel werden van een standaard. En het lijkt er op dat de waarde van Samsung's FRAND-patenten vooral is ontstaan doordat Samsung ze, al dan niet sneaky, de 3G-standaard in heeft gefietst.

Aan de andere kant: Samsung heeft honderden patenten die onderdeel zijn van 3G en 4G standaard, en heeft door de jaren heen tientallen miljarden in mobiele telecomtechnologie geïnvesteerd. Apple, een laatkomer op de mobiele markt, wil nu letterlijk voor één cent op de eerste rij zitten.

Aanstaande maandag gaat de rechtszaak echt los. Elke partij heeft van de rechter 25 zittingsuren gekregen om de jury te overtuigen.