Op de universiteit is de belangstelling van meisjes voor natuurwetenschappen en informatica in de afgelopen 8 jaar toegenomen, maar hun aandeel in techniek gedaald. Opmerkelijke cijfers van het CBS. In 2008 was 17 procent van alle informaticastudenten van vrouwelijke kunne en dat cijfer liep gestaag op naar 23,3 procent in het vorige studiejaar.

Vrouwen zijn dan ook bij uitstek de ideale student: ze leren sneller, zijn vastbesloten en gedisciplineerd en daardoor ook sneller afgestudeerd. Waar ligt de achterstand op de werkvloer dan aan? Niet alleen kiezen veel vrouwen geen beroep in de technische sector, als ze er al in komen te werken wordt sneller gekozen voor ondersteunende functies in plaats van de harde techniek.

Volgens een studie van Harvard Busines Review haken van alle vrouwen die wel een baan kiezen in de technologie al snel meer dan de helft af. Het onderzoek van dat vakblad dateert dan wel uit 2008 maar de uitkomsten ervan doen nog steeds opgeld. De moeilijke intrede en de grote uitval in de technologiesector heeft de volgende 5 oorzaken.

Op de volgende pagina: Eerst maar eens aangenomen worden!

1. De drempel is hoog

Het begint al bij de voordeur. Opmerkelijk is dat de technologiesector en de overheid zo veel geld pompen in het onderwijs om zo meer vrouwen voor een technische opleiding kiezen. Dat terwijl het aantal jonge vrouwen op universitair en HBO-niveau al substantieel hoger is dan het aantal in de sector werkzame vrouwen. Een onderzoek van het ministerie van OCW, al uit 2007, geeft daarvoor een opmerkelijke reden. "Bedrijven in typisch mannelijke sectoren als de bouw, ICT en metaal hebben weinig oog voor vrouwen. Ondanks tekorten aan personeel onderneemt het merendeel nauwelijks iets om vrouwen te werven en te houden."

2. De mannen (of macho-) cultuur

Hoe technischer het bedrijf, hoe hoger het machismo. Veel bedrijven in de technische sector die gedomineerd worden door mannen, hebben een werk- en leefomgeving gecreëerd die doorwasemd is van mannelijke hormonen. Dat leidt tot veel competitieve stress, weinig ruimte voor zachtere omgangsvormen en weinig begrip voor andere behoeften dan direct scoren. Anders dan mannen zijn vrouwen meer gericht op risicovermijding. Daardoor sluit onder meer de bonuscultuur in de ICT-wereld niet altijd goed aan. Daarin wordt het nemen van risico met als gevolg een grotere kans op een grotere beloning gepromoot. Meer nog dan het leveren van goed werk.

Op de volgende pagina: Seksuele intimidatie.

3. Teamverband of sologanger

Een sysadmin (of een vergelijkbare functie) werkt binnen bedrijven vaak in zijn eentje of is onderdeel van een klein team, dat verder meestal uit mannen bestaat. In beide gevallen wordt de vrouwelijke IT-er op zichzelf teruggeworpen. Dat maakt vaak eenzaam.

Voeg daarbij de werkdruk. Veelal hangt het welzijn van de onderneming af van de beschikbaarheid van de digitale middelen en infrastructuur. Tot aan het plaatsen van het losgeraakte stekkertje aan toe. Aangezien er vaak door managers 's avonds en in het weekeinde wordt gewerkt, dient de (eenkoppige) ICT-afdeling ook dan standby te zijn in geval van calamiteit. In veel gevallen kiezen vrouwen eerder voor een baan waarin verantwoordelijkheden meer gedeeld worden. Ook zou het risico op falen zwaarder wegen dan bij mannen.

4. Seksuele intimidatie

In beroepen waar het overgrote deel van de functies wordt ingevuld door mannen in combinatie met een bedrijfscultuur die bepaald wordt door mannelijke hormonen, wordt sneller en vaker geklaagd over seksuele intimidatie. Volgens het al eerder aangehaalde onderzoek van Harvard heeft in de Verenigde Staten 63 procent van de vrouwen in technologie of wetenschap te maken (gehad) met seksuele intimidatie. Dat varieert van grappen en toespelingen tot fysiek contact. Dat maakt dat vrouwen uiteindelijk zouden kiezen voor een veiliger omgeving.

Op de volgende pagina: Jammer van die deeltijdbanen.

5. De traditionele werkgever

Ondanks alle mooie woorden over Het Nieuwe Werken bieden veel bedrijven, ook in de technologie, nog weinig ruimte aan vrouwen die het werk willen combineren met de zorg voor het gezin. Dat beperkt in grote mate de kans om een carrière op te bouwen. Doordat veel vrouwen op een gegeven moment in hun leven kiezen voor deeltijdwerk, lopen ze tegen de (on)mogelijkheden aan die zich vooral in een op mannen gerichte technologiesector voordoen. Soms zijn er op papier wel goede regelingen, maar maakt de dagelijkse praktijk de uitvoering ervan haast onmogelijk.