Bij de volgende Tweede Kamer-verkiezingen in 2002 zouden 6 miljoen Nederlanders het liefst via internet hun stem uitbrengen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het Electronic-highway Platform Nederland ( EPN). Volgens het platform kiest de helft van de Nederlanders er nu al voor om via internet te stemmen als ze die keus hebben. Met name het internettende deel van de bevolking is geïnteresseerd in het stemmen via internet. Nu zegt nog 53 procent geïnteresseerd te zijn, maar wanneer de verkiezingen volgend jaar zijn, zegt 68 procent voor stemmen via internet te kiezen als dat mogelijk is. De onderzoekers vinden het opvallend dat van de ondervraagden die op dit moment niet de beschikking hebben over een internetverbinding, een kwart toch volgend jaar via internet wil stemmen. Problemen die rond stemmen via internet spelen zoals veiligheid, betrouwbaarheid en privacy vormen voor het merendeel van de ondervraagden geen beletsel om via internet te stemmen.Van de mensen die zeggen het stemlokaal te verkiezen boven internet geeft 17% aan de veiligheid van stemmen via internet niet te vertrouwen. Slechts 6% geeft privacyredenen op. Met name de mensen die internet niet gebruiken zeggen angst te hebben voor de techniek (45%). Opkomstverhogend
Het onderzoek wijst verder uit dat stemmen via internet opkomstverhogend kan werken. Van de ondervraagden zegt 78% bij de vorige Tweede Kamer-verkiezingen gestemd te hebben. Op de vraag aan de niet stemmers of deze wel zouden gaan stemmen als ze dit via internet zouden kunnen, zei 24% in dat geval wel te zullen stemmen. In het kader van het project Kiezen op Afstand is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties momenteel bezig met proefprojecten op het gebied van identificatiemethoden en wordt gewerkt aan een landelijk digitaal kiezersregister. In 2003 zal bij de provinciale Statenverkiezingen een grootschalig experiment worden gedaan. Op dit moment laat de Kieswet stemmen via internet nog niet toe.