Mythe 1: Elke hardware is goed genoeg voor de cloud

Deze mythe gaat ervan uit dat een cloud-platform uit elke willekeurige hardware kan bestaan. Technologieën als virtualisatie zorgen immers voor een stabiel platform waarvan de onderliggende hardware op elk gewenst moment vervangen kan worden.

De werkelijkheid: Net als bij een traditionele serverruimte zijn ook bij een cloud-platform de prestaties van applicaties rechtstreeks afhankelijk van de IT-infrastructuur. Het toevoegen van capaciteit omhelst meer dan het inpluggen van een paar extra servers. Alleen een krachtige cloud-infrastructuur is opgewassen tegen snel veranderende eisen op het gebied van reken-, opslag- en netwerkcapaciteit.

Mythe 2: Infrastructuur levert geen nieuwe klanten op

Klanten merken pas echt hoe een systeem functioneert nadat zij de aankooporder hebben getekend. De automatiseringsafdeling moet het systeem in de lucht houden, maar verdere uitgaven vermijden.

De werkelijkheid: Een onderneming kan zich alleen aanpassen aan wisselende zakelijke omstandigheden wanneer de infrastructuur daarop is toegerust. Een IT-omgeving levert zijn geld pas op als die gemakkelijk aan te passen is.

Mythe 3: De cloud is alleen goed voor kostenreductie

Deze mythe ziet de cloud als een vorm van outsourcing. Doordat een organisatie rekencapaciteit inhuurt, bespaart het geld op onderhoud en mogelijk vervallen ook de investeringen in hardware.

De werkelijkheid: Kostenbesparing is slechts één van de voordelen van de cloud. De juiste infrastructuur ondersteunt oplossingen die vernieuwend zijn en aansluiten bij reële en wisselende behoeftes van klanten.

Mythe 4: Organisaties moeten kiezen tussen een publieke of een private cloud

Je kunt zelf een cloud bouwen en beheren: zo'n private cloud geeft meer controle en dat is belangrijk bij applicaties die vertrouwelijke gegevens verwerken. Als alternatief kan je cloud-diensten bij andere partijen inkopen, waarbij die partij ook het platform beheert.

De werkelijkheid: Kiezen is niet nodig. Een hybride cloud-strategie die beide vormen combineert, biedt vaak het grootste voordeel. De private cloud dient voor toepassingen die extra beveiliging vereisen. Een publieke cloud biedt flexibiliteit voor overige toepassingen en levert kostenbesparing op. Nieuwe projecten kunnen in de private cloud worden opgezet, terwijl de dagelijkse operationele processen in het publieke deel draaien.

Mythe 5: Big data is nog te onvolwassen, het is beter om te wachten

Vooral grote organisaties als banken en sociale netwerken praten op dit moment veel over big data. Dat zou het bewijs zijn dat de techniek nog in de kinderschoenen staat en niet geschikt is voor een brede uitrol in andere sectoren.

De werkelijkheid: Big data en analyse van big data zijn weliswaar nog in ontwikkeling, maar kennen een stevige wetenschappelijke basis. Geavanceerde hulpmiddelen liggen binnen het bereik van elke onderneming, groot of klein. Organisaties kunnen daarmee diensten verbeteren en dus hun winst vergroten.

Mythe 6: Big data kan het best opgeslagen worden op standaard-hardware

Deze mythe is ontstaan doordat grote bedrijven zoals Facebook hun eigen servers ontwikkelden en die met duizenden tegelijk in gebruik nemen. Als standaard-hardware voor een pionier op dit gebied volstaat, dan is het goed genoeg voor anderen.

De werkelijkheid: Specialistische hardware kan snelle inzichten opleveren en biedt een hogere mate van betrouwbaarheid.

Mythe 7: Externe opslag is overbodig voor analyse van big data, Hadoop volstaat

Als het over big data gaat, valt vaak de naam van het open-source raamwerk Hadoop, gespecialiseerd in opslag en verwerking van grote hoeveelheden data. Hadoop is daarmee haast synoniem geworden aan big data.

De werkelijkheid: Big data analyse moet gericht zijn op wat een organisatie nodig heeft, niet op wat technologie afdwingt. Hadoop biedt toegang tot grote hoeveelheden ongestructureerde data, maar big data-analyse is veel meer dan dat. Relevante data moet op alle plekken in samenhang worden geanalyseerd, of de gegevens zich in het datacenter bevinden of daarbuiten. Zorg dus dat je onderneming altijd toegang heeft tot de kerndata, opgeslagen in de systemen van de beste kwaliteit. Zo heb je altijd toegang tot de belangrijkste data, op het moment dat analyse noodzakelijk is.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met IBM. Kijk hier voor meer informatie over infrastructuur.