Ook ict-budgetten ontkomen niet aan de huidige besparingsgolf in het bedrijfsleven. Het blijkt echter op grote schaal te gebeuren. Een forse 70 procent van de Nederlandse ondernemingen zet nu het mes in hun ict-budgetten. De gemiddelde verlaging bedraagt nu 10 procent. Nog eens 10 procent van de bedrijven denkt op korte termijn besparingen door te voeren voor hun ict-kosten. Dit blijkt uit onderzoek door KPMG IT Advisory.

Kredietcrisis

De helft van de ondervraagde bedrijven noemt de kredietcrisis als directe oorzaak voor de verlaging van de ict-budgetten. De andere helft heeft hier indirect mee te maken, bijvoorbeeld doordat klanten minder afnemen.

De belangrijkste argumenten zijn de economische vooruitzichten. Driekwart van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat de economische malaise nog minimaal een jaar aanhoudt. Opvallend genoeg geeft 80 procent aan dat besparen op ict toch niet de sleutel is voor het minimaliseren van de impact van de kredietcrisis. Ict-leveranciers stellen juist dat er met meer automatisering een hogere efficiency en daarmee besparingen te behalen zijn.

Partner Jan de Boer van KPMG IT Advisory stelt echter dat de waardetoevoegende kant van ict niet wordt vergeten. Er wordt nu alleen strenger naar gekeken en sterker op gestuurd door het algemene bedrijfsmanagement. “Bedrijven denken duidelijk goed na over de bijdrage die ict kan leveren om ook kosten in de reguliere bedrijfsprocessen te verlagen maar ook om met behulp van ict de klantrelatie te versterken.”

Inkoop, standaard en inhuur

De ict-besparingen gebeuren nu vooral op drie vlakken. Bedrijven beperken hun inkoop van ict-middelen, en onderhandelen scherper op de aanschafprijs ervan. Daarnaast willen organisaties besparen door meer te standaardiseren. Tot slot wordt de inhuur van externe ict-mensen aan banden gelegd of zelfs teruggedrongen.

Dat laatste is slecht nieuws voor externe ict’ers. De Boer zegt dat bijna 90 procent van de ondernemingen verwacht geen eigen personeel te moeten ontslaan. “Slechts 12 procent van de ondernemingen verwacht hoogstens 5 procent van de eigen ict-medewerkers te moeten ontslaan." De klappen vallen dus bij de buitenwacht. “Bedrijven willen duidelijk talent behouden voor betere tijden.”

“Voor ict-detacheerders zijn nu wel moeilijke tijden aangebroken.” De Boer raadt de dienstverleners aan deze periode te gebruiken om hun mensen verder en beter op te leiden. Dan staan die bedrijven er ook beter voor zodra de crisis voorbij is.

Uit het onderzoek van KPMG IT Advisory blijkt dat grote ict-projecten echter niet worden stilgelegd. Bedrijven voeren wel maatregelen door om grote implementaties wat te herzien, bijvoorbeeld door de omvang te beperken, of om die projecten uit te stellen. Dit gebeurt bij één op de drie bedrijven.

10 procent

"Het is duidelijk dat de economische crisis een forse impact heeft op de ict-budgetten van Nederlandse bedrijven", zegt De Boer. "Gemiddeld hebben de ondernemingen de ict-budgetten dit jaar met zo'n 10 procent verlaagd.”

“Er wordt echter niet zomaar gesneden in de kosten. Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de programma’s voor ict-kostenreductie strategisch doordacht zijn en breed gesteund worden door zowel het bedrijf als de ict-organisatie.” Een meerderheid van de bedrijven (75 procent) noemt als randvoorwaarden voor succesvol besparen juist aandacht en toewijding van het management in combinatie met strakke sturing en heldere doelen, aldus De Boer.