Deze aanbeveling doet de stuurgroep GigaPort in zijn deze week aan de politiek aangeboden advies Breed op Glas. GigaPort ziet op basis van jarenlange praktijkervaring `reële mogelijkheden' om invoering van breedbandcommunicatie op glasvezelbasis in Nederland te versnellen. Aansluitingen in zorg en onderwijs zijn daarbij het belangrijkste. Daarnaast pleit GigaPort voor een proeftuin voor het 'internet van de toekomst', zodat ook innovatie en ontwikkeling een kans krijgen. "Ons land hoort bij de onbetwiste ict-koplopers. Dit komt tot uitdrukking in de toestroom van wereldwijde pioniers als Cisco, IBM, Ericsson en BT Ignite, die Nederland als uitvalsbasis voor hun breedbandontwikkeling gebruiken", zo stelt voorzitter Pieter Winsemius van GigaPort Wil Nederland zijn voorsprong echter behouden, dan is steun van politiek noodzakelijk. "De daarmee gepaard gaande financiële consequenties van 700 miljoen euro over vier jaar zijn alleszins te overzien", zo vindt ex-politicus Winsemius.

`Marktwerking stagneert'

Hoewel binnen het huidige GigaPort-project zo'n honderd locaties - voornamelijk hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen - van breedbandige internettoegang zijn voorzien, is dit volgens de stuurgroep niet voldoende. Er zou behoefte zijn aan breedband in zorg, onderwijs, bij publieke instellingen en bedrijfsleven op meer dan tienduizend locaties. De stuurgroep constateert dat het principe van marktwerking momenteel hevig stagneert, met als gevolg dat de meer landelijke gebieden voorlopig nog verstoken zullen blijven van breedbandinternet. "Alleen al om die reden kan en mag de ontwikkeling van hoogwaardige glasvezelnetwerken en breedbandtoepassingen niet aan de aanbodzijde alleen worden overgelaten", aldus GigaPort. De breedbandmogelijkheden van onderwijs en gezondheidszorg zouden prima gecombineerd kunnen worden met het op gang brengen van een gezonde breedbandmarkt. Hiervoor is in totaal 400 miljoen euro nodig. Verder is er 300 miljoen nodig voor de ontwikkeling van een proeftuin. Hierbij denkt GigaPort onder meer aan het opzetten van een `breedbandige netwerkinfrastructuur en toepassingsomgeving met ongelimiteerde capaciteit'.

Expertgroep Breedband

Onlangs deed ook al de Expertgroep Breedband een oproep voor verregaande overheidsbemoeienis bij de uitrol van glasvezel. Hiervoor zou maar liefst 2 miljard euro nodig zijn. GigaPort geeft echter naar eigen zeggen specifiekere oplossingen dan het `globale actieplan' van de expertgroep. Of de overheid de adviezen zal overnemen, is ernstig de vraag. De meeste partijen zijn tot nu toe van mening dat de aanleg van breedbandige infrastructuur aan de markt moet worden overgelaten. Wel kwam Economische Zaken deze week met een potje van bijna 7 miljoen euro over de brug voor enkele projecten op gemeenteniveau. Hiervan zullen de Expertgroep Breedband en GigaPort waarschijnlijk niet met de ogen knipperen. GigaPort is een project van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.