Alle mensen die de afgelopen tijd hun belastingaangifte digitaal hebben ingestuurd moeten dit opnieuw doen. Door een fout in het computersysteem zijn de 730.000 elektronische belastingaangiftes die nu binnen zijn onbruikbaar geworden. Dat meldt staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag aan de Tweede Kamer.

Helemaal opnieuw invullen van de aangifte is waarschijnlijk niet nodig, omdat in principe de ingevulde gegevens nog in het aangifteprogramma op de computer van de belastingplichtige staan, zo hoopt het Ministerie.

Grondige reorganisatie

Naar aanleiding van de nieuwe ict-uitglijer heeft De Jager besloten het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn te reorganiseren op ten minste drie fronten.

Er komt een 'afdeling ICT regie' die direct ressorteert onder de ambtelijke en politieke leiding van het departement. Ten tweede een totale herziening van de test- en implementatietrajecten, plus het inbouwen van extra marges bij de transactiebeveiliging en gegevensopslag in het gehele verwerkingstraject van aangiften.

Webflop

De Belastingdienst wordt al tijden geplaagd door ict-problemen, die variëren van gedwongen winkelnering bij IBM, falend toezicht tot veelsoortige storingen.

Begin februari waren er nog problemen met een browser pop-up, die de online belastingaangifte in de wielen reed. In april vorig jaar kreeg de Belastingdienst al de 'Webflop 2007' award uitgereikt.

Met deze nieuwe automatiseringsflater maakt de fiscus een goede kans ook dit jaar weer de Webflop te winnen.