Welke indrukwekkende systemen draaien nu al op kunstmatige intelligentie?

1. Facebook Big Sur

Dit open source KI-systeem zet in op het Nvidia Tesla Accelerated Computing Platform en voert tegenwoordig bij Facebook complexe opdrachten uit, die vroeger alleen met behulp van hardware van derden uitgevoerd konden worden.

2. Google RankBrains

Voor zoekopdrachten die voor het eerst opduiken moet RankBrains menselijke schrijftaal omzetten in wiskundige vectoren die de zoekmachine dan verwerken kan. Deze vorm van machine learning wordt door het tot dusver stijgende aantal onbekende zoekvragen steeds beter. Weetgierige internetgebruikers trainen op deze wijze quasi onbewust het systeem.

3. Google Deepmind AlphaGo

Werd kortgeleden wereld- en Europees kampioen in het Aziatische bordspel Go: Het door Google Deepmind ontworpen KI systeem AlphaGo.

4. SwiftKey Neural Alpha

Wie SMS gebruikt, krijgt al een tijdje automatische woordaanvullingen. Met Neural Alpha wil de uitvinder van "n-gram" Swiftkey nu echter ook complete zinnen aanvullen en zo de invoer van tekst nog intuïtiever maken.

5. Open AI

Investeerder en oprichter van Tesla, Elon Musk, onderzoekt met het "Open AI"-initiatief samen met andere Silicon Valley visionairs de kunstmatige intelligentie voor het heil van de mensheid. Zodat we niet eindigen met boosaardige terminators die ons tot slaaf maken.

6. Baidu Deep Speech 2

Het spraakherkenningssysteem van de Chineese Google-concurrent werkt op basis van een neuraal netwerk en kan met een enkel leeralgortime zowel Engels als het veel gecompliceerdere Mandarijn herkennen en verwerken.

7. Microsoft XiaoIce

De Microsoft-virtual social assistent, XiaoIce, zendt sinds eind 2015 geheel automatisch, dus zonder menselijke interventie, de uitkomsten van de kansspelen uit op de Chinese televisie.

8. Robotconciërge Connie

De volgende keer dat je in een Hilton Hotel komt, kun je een kleine robotconcierge tegenkomen: "Connie" werkt met Watson-technologie van IBM en staat hotelgasten met raad en daad terzijde. De pilot draait momenteel in de Verenigde Staten.