In een analyse stelt Sandvine dat nu zo'n 80 procent van alle spam afkomstig is van de netwerken van providers die internet aanbieden aan particulieren. Veel spammers gebruiken pc's waarvan een achterdeurtje openstaat. Het gaat daarbij om computers die bijvoorbeeld besmet zijn met een virus of een Trojaans paard. "Het is geen verrassing dat veel internetaanbieders na een virusaanval een stijging van het spamverkeer rapporteren", meent Sandvine. Dat er een relatie bestaat tussen sommige virusmakers en spammers is niet nieuw. Verscheidene virusdeskundigen wijzen er al langer op dat bepaalde virussen hoogstwaarschijnlijk worden gemaakt om de verspreiding van spam te faciliteren. Op die manier wordt het schrijven van virussen een lucratieve bezigheid: besmette computers kunnen immers 'verkocht' worden aan spammers. Internetaanbieders hebben volgens het Canadese Sandvine zwaar te lijden onder de toegenomen hoeveelheid spam. "Spamverkeer belast de mailservers van internetaanbieders en dwingt providers ertoe om onvoorziene upgrades van hun netwerk uit te voeren."