1. Moderne analisten zijn kameleons

Gezamenlijk hebben analisten één missie en dat is de weg vrij maken voor de meest efficiënte IT-oplossingen. Ook hebben ze bijna allen één hoofdexpertise. De business analist spot en analyseert trends in de markt, de informatie analist signaleert en bestudeert nuttige bedrijfsdata, de testanalist herkent en test uitdagingen in de ontwikkeling van oplossingen.

"Alle analisten worden echter meer en meer duizendpoten," zegt Jorge Osorio, die bij KLM een team van analisten leidt. "We zijn afgestapt van de Waterfall-methode en hebben 'Agile' en 'Scrum' omarmd. Dat betekent dat je in elkaars huid moet kunnen kruipen. Per project kan het zijn dat je van rol wisselt, al blijft iedereen zijn hoofdverantwoordelijkheid houden."

2. Analisten zijn alles(w)eters

Je moet ook van de meeste andere IT-disciplines verstand hebben. "Of het nu om security, databases, de ontwikkeling van hard- en software of de opbouw van IT-systemen gaat, je moet over een gedegen kennisniveau beschikken ", zegt Friso van der Ham. Hij is technisch product analist bij KLM. "Anders kun je geen analyses, ontwerpen en plannen maken voor de specialisten die met een nieuw ingeschoten project aan de slag moeten."

3. Analisten zijn 'great communicators'

Je bent dan weliswaar (gelukkig) niet werkzaam op de communicatie-afdeling, toch moet je uitstekend communiceren. "Je kunt je niet verstoppen", zegt Van der Ham. "Je komt met alle IT-geledingen in contact en je hebt afspraken met de business die concepten wil uitrollen. Daar voel je je niet alleen comfortabel bij, je moet ook hun taal spreken en hun belangen elders in de organisatie uit kunnen dragen. Ook belangrijk: je realiseren dat je weliswaar overal wat van afweet, maar dat je zaken aan de specialist moet overlaten als echt de diepte ingegaan wordt."

4. Analisten moeten scheidsrechter kunnen spelen

Bij een corporate bedrijf telt natuurlijk het bedrijfsresultaat. Maar waar business developers soms denken dat alles mogelijk is met IT, weet de analist wel beter. Van der Ham: "Je moet politieagent kunnen spelen. Soms is een wens vanuit de business niet mogelijk, omdat het gegeven de tijd en het budget te veel aanpassingen in de techniek vergt. Aan de andere kant is het wel zo dat als we weten dat een dergelijke wens op de lange termijn veel geld oplevert, we ook voor zulke ingrepen plaats kunnen maken."

5. Analisten lopen als eerste tegen legacy aan

Corporate bedrijven zijn complex en zijn door de snelle IT-ontwikkelingen van de afgelopen decennia alleen nog maar complexer geworden. Van der Ham: " ook hier zijn heel veel IT-systemen bijgekomen. Na bij Shell, Océ en Nedcar gewerkt te hebben, weet ik dat KLM een overtreffende trap in complexiteit is. Toch zijn die oude omgevingen allemaal om goede redenen niet uitgefaseerd. Al werken we aan het terugdringen van systemen, voor analisten geldt sowieso dat zij alleseters moeten zijn. Ze kunnen echt niet wegkomen met alleen verstand van modules van Microsoft bijvoorbeeld. Niettemin geldt bij KLM wel dat je echt een aanloopfase nodig hebt om de structuren en systemen te leren begrijpen."

6. Analisten kijken veel verder dan hun bureaublad

De ogen van analisten zijn bij steeds meer corporates niet alleen op de interne organisatie gericht. Dat komt voor een groot deel door de wereld van snelgroeiende internetbedrijven. Van der Ham: "Bij KLM zie ik dat we samenwerkingsverbanden aangaan met externe partijen om de boekingspagina's te verrijken. Zo tonen we aan de hand van een extern bedrijf welke hotels en accommodaties in de buurt zijn, terwijl car rental bedrijven ook hun aanbod inzichtelijk maken. Niet altijd is het zomaar mogelijk om een partnership aan te gaan, omdat bij nader onderzoek hun framework bijvoorbeeld niet passend is. Dan ben ik een van de degenen die zo'n bedrijf moet teleurstellen of voorlopig 'nee' moet verkopen."

7. Analisten worden telkens uitgedaagd door security

Speciale aandacht is er voor security issues. Van der Ham: "In de ICT-wereld gebeurt er heel veel op dit vlak. Als er ergens een nieuwe dreiging de kop opsteekt, dan kunnen we het ons bij KLM niet veroorloven ons daar niet tegen te wapenen. Naast dat we data te bewaken hebben, verliezen we tonnen per uur als de site niet online is. Bij een dreiging stellen we als analisten snel een actieteam samen dat razendsnel een analyse moet maken en maatregelen uitzet."

8. Analisten worden geconfronteerd met diverse culturen

Je directe collega's zijn bij een multinational divers van aard. Zo ook bij KLM, waar naast een vast team veel tijdelijke analisten werken, uit Nederland en elders in de wereld. Van der Ham: "Daarnaast moeten we ook over cultuurverschillen met zustermaatschappij Air-France heen stappen, iets wat ons steeds beter lukt. Onze IT-systemen zullen nooit helemaal één worden, daarvoor zijn de structuren te verschillend. Maar er worden zeker meer en meer koppelingen gemaakt. Eén voordeel: we spreken altijd Nederlands of Engels, ook met hen kan dat."

9. Analisten kunnen niet voorbij aan 'big data'

Een van de grote beloften in de wereld van analytics is 'big data'. Binnen deze trend worden grote hoeveelheden data op verschillende manieren gebundeld en ingezet voor algoritmen. Osorio ziet dat analisten er bij KLM op de lange termijn mee te maken krijgen. "Nu is dit in de verkenningsfase nog ondergebracht bij een aparte afdeling. Maar over een aantal jaren moeten analisten er zeer waarschijnlijk ook mee aan de slag kunnen."

Als Technical Product Analist / Infrastructuur Architect of Salesforce Informatie Analist aan de slag bij KLM? Solliciteer dan nu voor één van deze functies!