9292ov kondigt aan dit najaar de OV-informatie van alle Nederlandse vervoerders beschikbaar te maken voor derden. De organisatie wil hiermee innovatie stimuleren en vooral app-bouwers en programmeurs tegemoet komen. In eerste instantie gaat het alleen om de ruwe data, wat 9292 de basisset noemt, en dan nog beperkt. "Het gaat om statische data en daaraan gekoppeld zullen ook de afwijkingen zichtbaar gaan worden", legt een woordvoerder van 9292 uit. Het gaat om de dienstregeling en de afwijkingen op die dienstregeling.

Alle info uniform op één plek

"Maar dat zal nog niet in een api-vorm zijn", aldus de zegsman. Het is de bedoeling om in de loop van volgend jaar "richting api" te gaan, een application programming interface (api) waarmee de data makkelijker te ontsluiten is voor software van derden. Over die api wordt nog overlegd met vervoerders, juristen en experts.

De ruwe data die eind dit jaar vrijkomt, is een vertaling van de ruwe informatie van alle vervoerders die binnenkomt bij 9292. Die wordt door 9292 dan op een uniforme manier aangeboden in plaats van in de verschillende vormen waarin de vervoerders die info aanleveren aan de OV-dienst. "Wij faciliteren dat al die data die via postduif, per sigarendoosje, per fax, per e-mail en per exotische pakketten binnenkomt, wordt vertaald. En dat maken we beschikbaar voor de gebruiker", legt de woordvoerder uit.

Volgens 9292 is die data op dit moment wel los te verkrijgen bij de vervoerders, maar is het een enorme klus om daar als ontwikkelaar de hand op te leggen. Wie dat wil doen, moet met elke vervoerder apart onderhandelen. Die horde wil 9292 wegnemen.

Betalen en onderhandelen

Het is nog onzeker of alle OV-data wordt vrijgegeven. 9292 stelt dat wel alle ruwe gegevens, in de vorm van een basisset, beschikbaar komen. Dat gebeurt dan onder dezelfde voorwaarden voor alle geïnteresseerde partijen. De OV-organisatie wijst er ook op dat er databankenrecht van toepassing is. Over wat er wel en niet wordt vrijgegeven moet nog worden overlegd. 9292 laat weten dat de regels daarvoor nog niet zijn bepaald.

Daarnaast wil de organisatie in de gaten houden dat de informatie niet wordt misbruikt. Op de vraag op welke manieren de data kan worden misbruikt, wil de zegsman niet ingaan. "Dat laat ik even in het midden." Het hoofddoel is dat er applicaties komen die eraan bijdragen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, benadrukt 9292.

Naast dat mogelijk niet alle data vrijkomt zal die data gedeeltelijk tegen betaling beschikbaar zijn, én 9292 blijft controleren wie toegang krijgt tot de data. Wie de data wil gebruiken, moet zijn idee voorleggen aan 9292, die vervolgens toestemming geeft.

Die afspraken worden contractueel vastgelegd. "Er worden nog afspraken gemaakt over wat wel gratis is en wat niet. En er worden contracten met de aanvragers gesloten", zegt de woordvoerder. Ontwikkelaars worden "verstrekkingskosten" in rekening gebracht. Volgens 9292 druist deze manier van werken niet in tegen de term "Open Data" die de organisatie in zijn persbericht hanteert.

Voorschot

De organisatie wil met deze stap een voorschot nemen op de Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (NDOV). In juli 2010 schreef de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer dat de vervoersgegevens nog dit jaar openbaar beschikbaar gesteld moeten worden via de nog op te richten NDOV. Mogelijk wordt 9292 daarbij gepasseerd.

De NDOV moet net zo gaan werken als de bestaande Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en daar deels mee gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat in de toekomst op basis van actuele data van beide databanken uiteindelijk "door marktpartijen betere actuele adviezen aan reizigers gegeven worden". Dit zou in 2015 een feit moeten zijn.

Update:

In dit artikel toegevoegd, na tweede reactie van 9292, dat de ruwe OV-data de zogeheten "bassiset" is, dat wel alle ruwe gegevens (in de vorm van een basisset) onder gelijke voorwaarden beschikbaar komen, en dat de regels voor het delen van de OV-informatie nog niet zijn bepaald.