In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister van Verkeer en Waterstaat, Camille Eurlings, dat de openbaar vervoersinformatie niet meer automatisch verspreid kan worden via 9292ov. Vanaf 2011 worden deze gegevens openbaar beschikbaar gesteld via een nog op te richten Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (NDOV). Uit de resultaten van een externe audit blijkt dat het beheren van deze database niet automatisch gegund kan worden aan 9292ov.

De NDOV moet net zo gaan werken als de bestaande Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en daar deels mee gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat in de toekomst op basis van actuele data van beide databanken uiteindelijk "door marktpartijen betere actuele adviezen aan reizigers geven worden". Dit zou in 2015 een feit moeten zijn.

Omdat de opdracht voor het beheer van de database aanbesteed moet worden zou een zogenaamde onderhandse gunning aan 9292 juridisch niet mogelijk zijn. Maar of dat klopt is volgens 9292ov nog maar zeer de vraag. "Het staat ter discussie", legt een woordvoerder uit. De brief van de minister houdt volgens hem niet in dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. "Het is nog maar de vraag wat de Kamer hier van vindt." Op dit moment onderzoekt 9292ov of de stellingname van de minister klopt.

9292 wil beheer database houden

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt desgevraagd niet in te zien welk bezwaar de Kamer tegen de brief van Eurlings zou hebben. De Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat ziet dat duidelijk anders. "Als ik het ministerie was, zou ik dat ook zeggen", reageert Leonie Tijdink, adjunct-griffier van de Kamercommissie. In september staat het onderwerp op de agenda van de commissie. "Dan zullen we zien of de Kamer het eens is met de mening van de minister."

9292 wil zelf graag de controle over de databank van openbaar vervoersgegevens houden. De woordvoerder wijst erop dat 9292 al 18 jaar ervaring heeft met het beheren en verspreiden van deze gegevens. "Het kunstje dat we al 18 jaar doen willen we blijven doen." Volgens 9292 is het niet zo simpel om een dergelijke dienst in de lucht te houden. "Elke dag werken zo'n 25 ict'ers aan de site. Het is een illusie om te denken dat het gaat om het inpluggen van twee stekkers." In totaal zijn er 90 man werkzaam bij 9292ov.

'Geen monopolist'

9292 ergert zich ook aan de veel gehoorde claim dat de organisatie als monopolist over de data kan beschikken en dat de service daardoor gebrekkig zou zijn. "Iedereen kan al 18 jaar een website beginnen met dezelfde gegevens", legt de woordvoerder uit. "Dat wij een monopolie zouden hebben wil ik met klem afwijzen." Het enige verschil tussen 9292 en een andere aanbieder van dezelfde gegevens is dat 9292 gefinancierd wordt door de gemeenschappelijke openbaar vervoerbedrijven. Dit gebeurt om te garanderen dat de informatie publiekelijk beschikbaar is.

De kritiek op het functioneren van de website en de mobiele applicaties van de dienst door sites als Bright en GeenStijl wordt ontweken door de woordvoerder. Hij ziet dit eerder als "gratis advies" en stelt dat alle commentaar welkom is. "De vraag is: is het alleen maar geklaag of is het werkelijk inhoudelijk", vraagt hij zich retorisch af. Ook zouden veel voorgestelde veranderingen eerder 'nice to have' zijn dan een noodzakelijke verbetering aan het bestaande systeem.