Met nog een week te gaan voor de (Engelstalige) update voor het besturingssysteem in de winkel ligt heeft Computer!Totaal de resultaten bekendgemaakt van een enquete onder 600 van zijn lezers. Daarvan zegt 95 procent (de 570 van hierboven) vroeg of laat de overstap te zullen maken van Windows 95, 3.1 of DOS naar Windows 98. Helemaal zonder mopperen gaat die keuze niet: de ondervraagde lezers hebben wel degelijk iets te klagen over de update voor het besturingssysteem. Bij 39 procent van de lezers, die de bèta van Windows 98 probeerden, deden zich problemen bij de installatie voor. Het nieuwe product wordt stabieler genoemd dan zijn voorganger (72 procent), maar niet sneller – dat gevoel heeft maar 53 procent van de ondervraagden. Is Windows 98 wat men er van had verwacht? Voor 43 procent van de 600 deelnemers valt het resultaat mee, maar voor bijna evenveel deelnemers (34 procent) is de nieuwe versie juist een tegenvaller. "Niet meer dan een grote bugfix", was volgens Computer!Totaal een veelgehoorde opmerking. Als de waardering voor het nieuwe besturingssysteem moet worden uitgedrukt in een enkele term komt één procent tot het oordeel `waardeloos'. Vijftien procent spreekt het `matig' uit over Windows 98; 27 procent geeft het predikaat `voldoende'; 46 procent noemt de update `goed'; en 7 procent laat zelfs een `uitstekend' noteren (In tegenstelling tot wat we eerder hebben gemeld - medewerkers van Microsoft waren UITGESLOTEN van deelname – Redactie). Bijna de helft van de ondervraagden zal komende vrijdag of 8 juli (als de Nederlandse versie wordt geleverd) de harddisk uitruimen voor Windows 98. Ongeveer een vijfde kijkt de komende drie maanden eerst de bugs uit de boom en vier procent denkt maximaal een half jaar nodig te hebben om zijn upgrade-vrees te overwinnen. Een kwart heeft nog geen idee wanneer ze de sprong in het diepe gaan wagen. Bij 5 procent is de harddisk verboden terrein voor Windows 98. Meer details over de enquete zijn te vinden in het zomernummer van Computer!Totaal, dat nu in de winkel ligt. Daarin ook de belangrijkste nieuwtjes van Windows 98, installatietips en een achtergrondverhaal over de problemen tussen het OS en de populaire Teles ISDN-kaarten.